Baremo

La palabra baremo proviene del latín «baréme´´ . Un baremo es una tabla de cálculos , que evita la actividad de realizar esos cálculos al público común o a un público específico , que se emplea para establecer un conjunto de normas fijadas por una institución para evaluar los méritos personales, es importante establecer una posición ordenada por méritos , es aquello que justifica un reconocimiento o un logro que explica un fracaso y la capacidad de empresas , las normas de admisión son un conjunto de puntuaciones parciales, resultados de análisis, lista de números índices, etc. Publicidad Los b

Printer

De printer is een hulpobject dat is aangesloten op een centrale verwerkingseenheid van een computer. Het is zijn functie om een ​​kopie te maken van de documenten die in een elektronisch formaat zijn opgeslagen. Deze documenten kunnen teksten of afbeeldingen zijn die op een vel worden afgedrukt of transparant met inktcartridges of lasertechnologie. De

Salaris

Het woord salaris komt van het Latijnse «solĭdus» . Het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie legt het woord salaris bloot als de beloning, beloning of beloning die wordt toegekend of aangewezen dankzij de uitoefening van een beroep, functie of een verrichte professionele dienst. Dat wil zeggen dat op een meer specifieke manier de betaling wordt gedaan aan de werknemer of werkgroep die op een loonlijst staat of een functie of post heeft met een vast monetair inkomen en de voordelen die de wet tot uiting brengt ; en dat het ook wordt toegewezen aan elk van de werknemers die in een spec

Politieke marketing

Politieke marketing bestaat uit alle onderzoeks-, beheer- en communicatietechnieken die worden gebruikt bij het ontwerpen en uitvoeren van strategische acties tijdens een politieke campagne, of het nu gaat om electorale of institutionele propaganda. Dit soort marketing ontstond halverwege de 20e eeuw in de Verenigde Staten, terwijl het in Latijns-Amerika nog steeds een recent fenomeen is

Grondstof

Alle goederen of producten met een lage winstwaarde worden beschouwd als een handelsartikel , dit wordt veroorzaakt doordat het in grote hoeveelheden in de natuur wordt aangetroffen of geen significante wijzigingen ondergaat, een voorbeeld van deze materialen is tarwe, aan het eind soja en natuurlijke artikelen

Mediana Empresa

Son instituciones dedicadas al comercio, a la industria, a las finanzas e incluso a prestar distintos servicios al público y cuyos recursos están organizados de manera ordenada para así lograr su objetivo. Para que una empresa entre en el rango de mediana, no deberá exceder el límite de trabajadores, recursos y ventas anuales, los cuales van a ser establecidos por el Estado donde se encuentre establecida dicha organización. En a

Veerboot

De term veerboot, veerboot of veerboot wordt gebruikt om de schepen of boten aan te duiden die worden gekenmerkt door het vervoer van passagiers, evenals voertuigen en ladingen van middellange tot korte afstanden . Over het algemeen is de veerdienst heen en terug en werkt op basis van een permanente dienst die de hele dag kan worden gecontracteerd, in tegenstelling tot andere transportmiddelen zoals vliegtuigen of bepaalde treinen

Orthodoxe economie

Door de geschiedenis heen heeft de mensheid gezien hoe alles om haar heen verandert: cultuur, kunst, politiek ... Maar zonder twijfel is de economie een van de aspecten die het meest intrigeert . Voorheen was het systeem gebaseerd op ruilhandel, ging het verder met commercialisme en verhuisde het naar wat bekend staat als "klassieke economie"; tenslotte komt het concept "orthodoxe economie" naar voren, wat in feite het huidige economische model is, dat is gestructureerd met "rationaliteit-individualisme-evenwicht"

Vaquero

Un vaquero es un pastor de animales que atiende ganado en los ranchos de América del Norte, tradicionalmente a caballo, y con frecuencia realiza una multitud de otras tareas relacionadas con el rancho. En cada país , los vaqueros son conocidos por diferentes nombres, entre los que se encuentran vaqueros, gauchos, charros, huasos o llaneros, por nombrar algunas posibilidades.

Slab

Volgens wat in verschillende bronnen is vermeld, komt de stemplaat uit de Celtolatin "lausia" , wat "plaat" van Spaanse afkomst betekent . Onder plaat wordt verstaan ​​een platte of platte steen, van geringe dikte maar van grote afmeting, in het algemeen gebeeldhouwd, waarvan de functie is iets in het bijzonder te bedekken of te sluiten , dat wil zeggen dat het kan worden gebruikt voor het bedekken van vloeren en het bedekken van muren. Da