Capital Circulante

El capital circulante, también llamado fondo de maniobra, es el activo circulante, que, en un lapso de doce meses, es siempre financiado . Es de vital importancia en las finanzas, la rama de la economía que se encarga de analizar las transacciones, teniendo de por medio un activo o capital, que se dan entre personas, empresas o el Estado .

Financiële analyse

Met het vastleggen van financiële indicatoren en financiële ratio's, om het economische gedrag van een bedrijf echt te kennen, is het noodzakelijk om hun interpretatie te gebruiken, die wordt bereikt met financiële analyse. Met pertinente observatie en het gebruik van de juiste hulpmiddelen is het mogelijk om een ​​nauwkeurige diagnose te stellen van de toestand van het bedrijf en hoe deze de komende tijd zal worden beïnvloed. Als zo

Safari

Het is een expeditie die wordt uitgevoerd, om de dieren in het wild van grote dieren en een verscheidenheid aan soorten te kennen, deze reis wordt veel gedaan in Afrika, het wordt ook wel de kleding genoemd die voor dit doel wordt gebruikt of van de kleding die de dierenjager draagt. Velen maken deze reis om gecontroleerd jagen als sport te beoefenen, maar momenteel is dit verboden en wordt het illegaal beoefend, dus deze locaties zijn beperkt en zijn plaatsen geworden waar dieren worden beschermd tegen uitsterven

Marketing mix

El marketing mix se trata de un estudio de estrategias de aspecto interno, generalmente desarrollada por las empresas para el análisis de los cuatro elementos básicos de su actividad : producto, precio , distribución y promoción. Su finalidad es la de conocer la situación de la compañía y poder diseñar estrategias puntuales de posicionamiento posterior. Es imp

Lien

Het woord belasting komt van het Latijnse 'belasting' betekent heffing, verplichting, belasting of eerbetoon dat wordt toegepast op een eigendom, de lexicale componenten ervan zijn 'gravis' verwijst naar ernstig, zwaar en het voorvoegsel 'amen' geeft aan dat het wordt gebruikt om zelfstandige naamwoorden te maken

Gain

Winst is de rijkdom die een of beide gemakkelijk betrokken partijen verkrijgen als onderdeel van een transactie . Op dezelfde manier staat het bekend als elk economisch voordeel dat een grotere monetaire inbreng van de protagonist impliceert na het uitvoeren van een financiële operatie. Het kan ook worden opgevat als de verhouding tussen het totale inkomen en de kosten van productie , distributie en marketing van een bepaald product of een bepaalde dienst.

Joya

Al emplear el término joya se hace referencia a algo que posee mucho valor . De manera Formal, la palabra joya designa a todas aquellas piezas como accesorios que se emplean con el fin decorar el cuerpo, como por ejemplo: collares, brazaletes, pulseras, aros, anillos, hebillas, etc. cuando se dice que esos objetos son joyas, automáticamente se les da un carácter mucho más refinado, ya que este término se usa casi exclusivamente para piezas fabricadas con piedras preciosas , como es el caso del oro, plata o en su defecto son elaborados con un trabajo muy delicado y costoso. De

Marketing comercial

El marketing comercial es aquel cuya finalidad es la de vender productos o servicios, obteniendo por ello un beneficio económico . Su objetivo es determinar las necesidades insatisfechas del consumidor, para crear la oferta , que produzca ingresos suficientes que puedan cubrir los costos y utilidades, con la finalidad de que las empresas se desarrollen en ambiente de competencia y libre de mercado.

Vissen

Het woord vissen komt van het Latijnse "vissen", wat "vissen" betekent , maar het woordenboek van de koninklijke academie definieert het woord vissen als "actie en effect van vissen" . Vissen is de jacht op vissen en andere maritieme soorten die kunnen worden gevonden, zoals schaaldieren die rivierachtige soorten zijn die in alle diepten en op verschillende plaatsen in de zee worden aangetroffen , brak water en zoet water , weekdieren zijn degenen die Ze bestaan ​​uit bilateraal symmetrische soorten metazoaanse dieren en andere ongewervelde dieren die tot een gevar

Inkomenseffect

In de economie verwijst het inkomenseffect als productiesysteem naar de verandering in de gevraagde hoeveelheid als gevolg van het reële inkomen dat de organisatie ontvangt . Wanneer wordt verwezen naar de gevraagde hoeveelheid, betekent dit wat de productieve eenheid op de markt brengt, of het nu producten of diensten zijn.