Aanklager

Fiscaal is een term die is afgeleid van de schatkist en die op zijn beurt verwijst naar alles met betrekking tot de nationale schatkist of de openbare schatkist, dat wil zeggen het geld dat in het land wordt geïnd voor belastingen en royalty's . Een fiscale instelling is dus degene die verantwoordelijk is voor het beheer van al het geld dat is verdiend met import en export, inkomstenbelastingen en al het andere dat hiermee verband houdt. Een belastingambtenaar is iemand die verantwoordelijk is voor het verzekeren van de bescherming van deze activa, in samenwerking met de administratie van de schatkist, en de ambtenaar kan sancties opleggen aan degenen die een fout in het systeem hebben.

Aanklager

Op een bepaald moment in het onderzoek houden we er rekening mee dat de aanklager een burgerwacht is, een advocaat voor de handhaving van wetten en het opwerpen van barrières tegen kwaadwillende bedoelingen. Het openbaar ministerie van de republiek is het bestuursorgaan dat belast is met de bescherming van en het toezicht op het correcte gebruik van de wetten die de burger beschermen. De procureur-generaal heeft de leiding over deze entiteit. Het Openbaar Ministerie is degene die de taak op zich neemt om een ​​persoon te bestraffen voor eender welke misdaad, de procureur-generaal zal een beklaagde voorzitten tijdens een mondelinge proef, waarna een evaluatie zal plaatsvinden van alle bewijsmateriaal en getuigenissen die over de gebeurtenis zijn verzameld. Ten slotte heeft de aanklager de bevoegdheid om te beslissen wat de uitkomst van het proces zal zijn, de beklaagde vrijlaten of in de gevangenis laten .

De fiscale reikwijdte van een land is een zeer belangrijke kwestie, de juiste verdeling van de schatkisten over alle elementen die nodig zijn, impliceert een zeer nauwe relatie met dit orgaan. Het beleid en de schatkist moeten verantwoordelijk zijn voor de tijdelijke kwestie van het ingezamelde geld en de toepassing ervan, dat wil zeggen dat de staat moet investeren in infrastructuur, transport, communicatiekanalen en beveiligingsapparatuur, en de ontwikkeling moet bevorderen van het openbare, particuliere en gemengde bedrijf. Het fiscale goed is misschien wel een van de belangrijkste die een land binnenkomt, evenals het rentmeesterschap dat zich in elk land manifesteert voor misdaden die worden gecontroleerd en vervolgd door de procureur-generaal.

Aanbevolen

Economie van het onderwijs
2020
Respect
2020
Monitoreo
2020