Achteloos

De term nalatig, komt uit het Latijn negligentia, en is het gebrek aan zorg, dergelijk gedrag impliceert over het algemeen een bepaald risico voor de persoon of voor derden en treedt op dankzij het weglaten van het berekenen van de gevolgen die kunnen optreden door niet te voorzien wat actie. Een burger die bijvoorbeeld telefoneert tijdens het autorijden, is nalatig, omdat is bewezen dat het uitvoeren van twee activiteiten, zoals telefoneren tijdens het rijden, de persoon in het verkeer deconcentreert en een ongeval kan veroorzaken.

Achteloos

Deze handeling is strafbaar, ongeacht of dit civiel of strafrechtelijk is. De misdaad of schuld wordt veroorzaakt door het weglaten van passend gedrag om het veroorzaakte probleem te voorkomen.

Verwaarlozing is niet altijd zichtbaar of fysiek zoals vermeld in het vorige geval, het kan ook psychologisch zijn en het is wanneer mentale schade aan een persoon wordt veroorzaakt, er niet altijd voldoende bewijs is om de verantwoordelijken te vinden en de schuld te geven. Wanneer een persoon psychologisch wordt misbruikt en meer wanneer hij een minderjarige is die onder toezicht staat van een volwassene, heeft de dynamiek van misbruik meestal meer componenten die verder gaan dan de agressor en zijn prooi, aangezien er een of meer getuigen kunnen zijn potentieel en dat is wanneer verwaarlozing plaatsvindt omdat ze afstand houden van de situatie en niets doen om het misbruik te stoppen.

In dergelijke gevallen kan nalatigheid van een ouder of vrienden komen en zeer ernstige schade veroorzaken, bijna net als het misbruik zelf, aangezien het slachtoffer niet alleen de herinnering aan de geleden laagheid in gedachten moet houden, maar ook zijn vertrouwen in De anderen worden hun ergste zwakte.

In de medische context kan ook nalatigheid worden toegepast en verwijst naar fouten of weglatingen in de beroepstechnieken door technisch en hulppersoneel van de gezondheidsdisciplines, met verwondingen en een nog ernstiger overlijden tot gevolg. Dit type gebeurtenis kan strafrechtelijk worden bestraft, aangezien de familie van de getroffen persoon medisch personeel kan dagvaarden voor het niet en niet naleven van de gestelde normen.

Aanbevolen

Gril
2020
Juramento Hipocrático
2020
Menselijke relaties
2020