Advertentiecontract

Een reclamecontract is dat document dat is ondertekend door een adverteerder en een reclamebureau, waarbij de eerste de tweede belast met het ontwerp, de uitvoering en de voorbereiding van een specifieke reclamecampagne, tegen betaling, een door het reclamebureau vastgesteld bedrag. reclame. Evenzo mag het bureau de informatie of het materiaal dat de adverteerder verstrekt niet bekendmaken.

Advertentiecontract

Evenzo mag de adverteerder de door het reclamebureau bedachte campagne niet voor andere doeleinden gebruiken dan is overeengekomen. De mensen die betrokken zijn bij een advertentiecontract zijn: de adverteerder, is de persoon van juridische en fysieke aard die geïnteresseerd is in reclame . Reclamebureaus zijn rechtspersonen die professioneel verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van de advertenties in opdracht van de adverteerder . De media zijn toegewijd aan het uitzenden van advertenties .

Het advertentiecontract is gemaakt met als doel de commerciële relatie te reguleren die bedoeld is om te beginnen tussen de adverteerder en het reclamebureau, waarin elk van de verplichtingen en rechten die beide partijen hebben binnen wat de advertentiecampagne uit te voeren. Een van de diensten die het bureau moet leveren en die in het contract moet worden vermeld, is: het verzamelen van alle informatie over het product of de dienst .

De studie van het voorstel van het bureau, de beargumenteerde uiteenzetting van het creatieve concept, het voorbeeld of de expositie van de schetsen en originelen van de reclamecampagne, de begeleiding en betrokkenheid bij de realisatie. Een ander belangrijk punt dat in een advertentiecontract aanwezig moet zijn, is de vorm van betaling, het bureau en de adverteerder komen tijdens de campagne een maandelijks betalingspercentage overeen, als de adverteerder om welke reden dan ook niet voldoet aan de betaling vermeld in de contract, dan kan de dienst de overeengekomen dienst opschorten.

Aanbevolen

Passieve spellen
2020
Método del Ritmo
2020
Ópera
2020