Amplitude

Amplitude is de verzameling kenmerken die een bepaalde uitbreiding tot een groot gebied maken. In de fysieke sfeer wordt de term gebruikt om de maximale snelheid van een kracht in een tijdsperiode te kwalificeren, terwijl deze in verplaatsing is, kortom, de amplitude wordt gebruikt om de periodieke variaties te meten die langs zijn pad worden waargenomen. ; Evenzo wordt het in de wiskunde behandeld als een maat om de hoogste of laagste waarde van een variabele te observeren.

Amplitude

Op dezelfde manier wordt het gebruikt om die verticale vlakken te illustreren die een denkbeeldige lijn bevatten die gaat van het oog van de toeschouwer naar het waargenomen object, dat het centrum van een hemellichaam bereikt, allemaal binnen het gebied van de astronomie. Onder de contexten die het woord wordt gebruikt, is er een waarin de uitgebreide kennis over een onderwerp wordt genoemd, dat wil zeggen, het is de lof die wordt gelanceerd met het hoge begrip dat een individu kan hebben over de verschillende onderwerpen die ze brengen naast elkaar bestaan ​​op de planeet .

Evenzo moet het ook worden gebruikt om de kennis van een individu oppervlakkig op te sommen, wat als veel wordt beschouwd. Statistieken is een breed veld, waarin gegevens over een groep mensen worden genomen en geanalyseerd, om een ​​voorspelling te vormen of om feiten vast te stellen die door de bevolking worden gepleegd. Evenzo is 'breedte' het woord wiens missie het is om het proces te omvatten waarvan het de missie is om vast te stellen wat de gemiddelde waarde van een studie is, te beginnen bij de laagste en hoogste waarde.

Aanbevolen

Intensiteit
2020
Vaseline
2020
Act
2020