Andragogie

In de eenvoudigste betekenis is het de gids of het rijden van een reeks leertechnieken of leringen, waarbij de leerlingen volwassen zijn; Het is de tegenhanger van pedagogie, dat is de begeleiding of het onderwijs van kinderen. Het model dat in andragogisch onderwijs moet worden gevolgd, is gebaseerd op de vereisten van de volwassene, die beslist wat hij wil studeren en waarvoor hij wil studeren, naargelang zijn behoefte of behoefte om te leren, meer eisen dan wat de leraar leert, autonoom zijn in zijn leren, afhankelijk van de manier van lesgeven, ervaring en groepsinteractie, onmiddellijk toepassen wat is geleerd, waardoor het didactischer en gemakkelijker wordt.

Andragogie

Het fundamentele kenmerk van dit volwassenenonderwijs is; de manier om conflicten of complexe situaties op te lossen, het organiseren van leren of wat er is geleerd rond de moeilijkheid of het probleem, dit is een manier om de gewenste doelen en competenties te bereiken die ik heb opgelegd, het versterken van waarden en positieve attitudes, omdat het geheim van deze vooruitgang is dat de volwassene leert omdat hij wil en niet omdat hij zou moeten.

Het is een nieuw studieperspectief vanuit een simpele tijdlijn; de leraar-gids gaat verder met het geven van begeleiding, het geven van een kunstwetenschap die permanent is, voorafgaand aan permanente educatie. Het maakt het mogelijk om de gedachte, het zelfmanagement, de kwaliteit van leven en de creativiteit van een volwassene, die degene is die hun zelfleren en zelfrealisatie bevordert, te vergroten; gebaseerd op zijn fundamentele principes en op horizontale of directe en flexibele participatie, op een systematische benadering om te motiveren hoe en waarom of waarom te leren, een leer voor het leven zelf te kanaliseren, het dagelijkse leven te motiveren, omdat het hun behoefte is om zichzelf te definiëren en om zichzelf te leiden of om hun stappen te sturen, het accepteren van hun individuele verschillen en beperkingen en die van elke persoon.

Samenvattend heeft de volwassene vier belangrijke kenmerken voor andragogisch leren; motivatie, persoonlijk perspectief van wat zal worden geleerd, de ervaring en de beschikbaarheid om te leren; en zo de laatste leercyclus bereiken; ervaring opdoen, kunnen reflecteren, tot een conceptualisering komen en uiteindelijk de geleerde toepassen.

Aanbevolen

Lateraal leiderschap
2020
Jaarboek
2020
Higiene
2020