Anion

Een anion is een ion (atoom of molecuul) met een negatieve elektrische lading, die wordt geproduceerd als gevolg van het verkrijgen van een of meer elektronen. Een anion is tegengesteld aan het kation, dat een positief geladen ion heeft. Onder de soorten anion die we vinden, zijn de monoatomaire die niet- metalen zijn die elektronen hebben gekregen, waardoor hun valentie is voltooid. De monoatomaire worden genoemd met het woord anion gevolgd door het achtervoegsel "uro" aan het einde van de naam van het atoom waarnaar de laatste klinkers worden verwijderd. De lading van het anion kan worden weggelaten als het een enkele lading heeft. Zoals bijvoorbeeld Cl- of chloride-anion.

Anion

Polyatomica is een andere klasse anionen, die afkomstig zijn van andere moleculen met verlies van een of meer waterstofionen. De meest voorkomende polyatomaire atomen zijn oxoanionen en er wordt aangenomen dat dit soort ionen afkomstig zijn van een zuur dat zijn waterstof heeft verloren of heeft opgegeven. In dit geval kan de oxidatietoestand variëren. Om polyatomaire anionen te noemen, wordt het woord anion gebruikt, gevolgd door het achtervoegsel "ito" als het met de laagste valentie werkt en "ato" als het met de hoogste valentie werkt.

Onder deze term vinden we de anion gap of anion gap, wat het verschil is tussen kationen en anionen gemeten in serum, plasma of urine. Dit wordt in de geneeskunde gebruikt om de oorzaken van bepaalde aandoeningen in het lichaam te achterhalen.

Het is vermeldenswaard dat anionen een aantal voordelen hebben voor de menselijke gezondheid, omdat ze het immuunsysteem kunnen versterken, allergieën kunnen verminderen, energie en fysieke weerstand kunnen verhogen, bacteriecellen kunnen binnendringen en elimineren, het apparaat kunnen verbeteren spijsvertering onder andere.

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020