Antropologie

Het woord antropologie komt van de combinatie van de Grieken: antropos ( man ) en logos ( kennis ), dus we stellen vast dat antropologie de wetenschap is die de mens en zijn gedrag in de samenleving bestudeert, rekening houdend met elk van de kenmerken van zijn evolutie. Antropologie beschrijft hoe belangrijk beschaving is, hoe de mens zich in de geschiedenis heeft ontwikkeld, van de prehistorie toen ze nomaden waren en de panguea reisden op zoek naar veiligheid en kennis naar het tijdperk van kolonisatie, toen ze die nederzetting en gebruik begrepen van de eigen hulpbronnen van de aarde waren beter haalbaar voor de ontwikkeling van het menselijk leven.

Antropologie

De verschillende culturen die de mens heeft gecreëerd en over de hele wereld heeft verspreid, hebben een gevoed en complex concept van de mens gevormd, de antropologie heeft ze allemaal geanalyseerd door middel van hypothetische, substantiële en empirische studieprocessen om de oplossing van de verschillende burgerconflicten die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan. Mens en verscheidenheid in culturen hebben de wereld geleid op een pad van constante schommelingen tussen vrede en oorlog,

De ontwikkeling van de antropologie in grote landen heeft bijgedragen aan het versterken van de identiteit als naties, aangezien gebeurtenissen zoals wereldoorlogen bijvoorbeeld hun stempel drukken op degenen die lijden en de dood lijden, en in sommige gevallen de culturele banden die in de land. De antropologie als wetenschap op zoek naar het collectieve voordeel gaat echter op zoek naar methoden om het goede leven van de mens te verbeteren.

Tegenwoordig ondergaat de antropologie een volledige transformatie, aangezien de buitensporige winststijging onder mensen en de modernisering van de menselijke ethiek de mens hebben geleid tot andere soorten belangen waarmee de antropologie niet was gegrondvest.

Het is onderverdeeld in 4 hoofdtakken voor zijn geconcentreerde studie: sociale antropologie, al genoemd, voor de studie van menselijk gedrag ten opzichte van de samenleving en haar culturen, biologische antropologie , gericht op het ontdekken van de manieren waarop het menselijk lichaam zich ontwikkelt en zich aanpast aan de nieuwe behoeften die worden opgelegd door natuurwetten, taalkundige antropologie, die de talen en communicatiecodes tussen mensen en archeologische antropologie bestudeert, de laatste, zeer beroemd in de afgelopen jaren sinds ze in oude architectonische structuren probeert te ontdekken hoe en waarom ze zijn opgetrokken.

Aanbevolen

Organisatorische waarden
2020
Jireh
2020
Asphyxiaphilia
2020