Apocalypse

Etymologisch komt het woord apocalyps van het Griekse "apoccalupsis" wat "openbaring" betekent. Het wordt beschouwd als het laatste boek van het Nieuwe Testament waar het is geschreven als een profetie over wat de wereld in de toekomst in petto heeft. Ook wel het boek met openbaringen genoemd, het is een uniek boek, door experts in de literatuur beschouwd als een tekst die uitsluitend op het profetische is gebaseerd, het heeft een groot aantal symbolen die een beetje ingewikkeld kunnen zijn om te interpreteren, daarom is het reden voor veel onderzoeken en interpretaties door de geschiedenis heen. De katholieke kerk schenkt het auteurschap van dit boek aan de apostel Sint-Jan, en is van mening dat dit geschrift tot de Heilige Schrift behoort, dus moeten ze worden geaccepteerd en geloofd als onderdeel van de katholieke leer.

Apocalypse

De apocalyps is een boek waarvan het literaire genre apocalyptisch is. Normaal gesproken werd deze categorie teksten gebruikt in tijden van vervolging, omdat het een krachtige literatuur is die hoop wil geven aan de vervolgden. Toen dit boek werd geschreven, was het christelijke volk het slachtoffer van grote vervolgingen, daarom staat de inhoud ervan vol met symbolen, cijfers en cijfers, zodat de vervolgers het niet konden interpreteren .

In de apocalyps werd het gebruik van getallen gebruikt als symbolen, bijvoorbeeld het getal 7 betekent "perfectie", het getal 6 duidt op "imperfectie", aangezien het er één van zeven mist, en de maximale imperfectie is zes keer verdrievoudigd (666) symboliseert het nummer van het beest, het nummer van het Kwaad (Openb. 13-18). Behalve dat het een apocalyptische tekst is, is het ook profetisch, de meest hardnekkige en fundamentele profetie is dat de verdedigers van het goede altijd vervolgd zullen worden door het kwade. Maar ze zal altijd voor het goede vallen, omdat God het kwaad zal overwinnen.

De profetie zegt dat God zal komen om zijn woning onder de mensheid te vestigen, en liefde en vrede zullen heersen.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020