Begrijpend lezen

We kunnen als begrijpend lezen het proces definiëren waarmee een lezer vanuit zijn voorkennis nieuwe betekenissen construeert wanneer hij met de tekst communiceert. Dit is de basis van begrip: de interactie van de lezer met de tekst .

Begrijpend lezen

Dit proces ontwikkelt zich bij elke lezer anders, omdat elk individu verschillende schema's ontwikkelt en verschillende vaardigheden en capaciteiten gebruikt wanneer hij naar een tekst kijkt.

Bij al deze taken is de eerdere ervaring belangrijk, omdat ze zullen bepalen in het aantal schema's dat het individu heeft. Als de ervaring beperkt is, zullen de schema's dat ook zijn. In het geval dat de lezer geen overzicht heeft met betrekking tot een onderwerp of concept, kan een nieuwe worden gevormd op basis van de verstrekte informatie. Op deze manier breiden de schema's uit naarmate de lezer nieuwe kennis ontwikkelt en deze relateert aan de informatie die hij heeft opgeslagen.

Hoe groter de voorkennis van de lezer, hoe groter de kans dat ze de relevante woorden begrijpen, de juiste conclusies trekken tijdens het lezen en de betekenismodellen correct construeren.

De tekst kan op verschillende manieren worden begrepen, letterlijk, alleen door de gegevens te begrijpen die expliciet worden vermeld; kritiek, wat inhoudt dat er uitspraken worden gedaan over de waarden die in de tekst worden gepresenteerd; en inferieur, begrip dat inhoudt dat er tussen de regels wordt gelezen van wat in de tekst wordt voorgesteld, dat wil zeggen wat wordt bedoeld, wordt begrepen, zelfs als het niet expliciet en expliciet wordt gedaan.

Binnen het onderwijs is het lesgeven in lezen en schrijven erg belangrijk, omdat je dankzij hen alle andere kennis kunt opdoen. Bij het overwegen van de doelen van begrijpend lezen in het onderwijs, moeten studenten leren bepaalde strategieën te gebruiken die hen kunnen helpen onderscheid te maken tussen verschillende teksten en efficiënt leren te bereiken.

Opgemerkt moet worden dat hermeneutiek de discipline is die zich toelegt op het bestuderen van de interpretatie van teksten, waarbij de precieze betekenis wordt bepaald van de termen die zijn gebruikt om ideeën over te brengen.

In eenvoudige woorden, terwijl begrijpend lezen de constructie van de betekenis van een tekst mogelijk maakt, is leesvaardigheid het antwoord op waarom we moeten begrijpen wat we lezen. Dat wil zeggen, het is essentieel om de teksten die ons omringen functioneel te kunnen lezen: posters, uitnodigingen, verslagen, recepten, handleidingen, wiskundige problemen, wetenschappelijke formules, onder andere.

Daarom is het begrijpen van een tekst veel meer dan het lezen en ontcijferen van de geschreven code. Het is een proces waarbij de lezer zich de inhoud toe-eigent en betekenis geeft, in staat is om het doel en de implicaties van wat er staat te begrijpen. Het is deze constructie van betekenissen die ons uiteindelijk helpt begrijpen en ons de instrumenten geeft om effectief te ontwikkelen in de informatie- en kennismaatschappij.

Aanbevolen

Vrije tijd
2020
Ethiek
2020
Vlinder
2020