Beschrijvende tekst

Een beschrijvende tekst is een tekst die pretendeert het uiterlijk van iets of iemand voor te stellen, waarbij de kenmerken, de onderdelen of kwaliteiten ervan worden uitgelegd. Met andere woorden, de schriftelijke beschrijving is als een hulpmiddel dat helpt om het uiterlijk van een ding met meer getrouwheid over te brengen, of iemand in het bijzonder.

Op deze manier wordt, zolang de beschrijving goed en gedetailleerd is, het idee van de schrijver beter overgebracht.

Beschrijvende tekst

Een beschrijvende tekst kan kort zijn, maar moet de volgende onderdelen bevatten: het te presenteren onderwerp, de karakterisering van het te beschrijven studieobject (uiterlijk en eigenschappen) en de associaties met de buitenwereld (raamwerk).

De onderwerpen die in dit type tekst worden gepresenteerd, kunnen zeer gevarieerd zijn, afhankelijk van het type beschrijvende tekst dat een objectieve of subjectieve beschrijving van de werkelijkheid kan zijn. Het behandelde onderwerp kan aan het begin of aan het einde van de tekst worden geplaatst.

De karakterisering van het gekozen object moet de kwaliteiten, eigenschappen of onderdelen overbrengen waaruit het studieobject als geheel bestaat.

De associaties die een beschrijvende tekst van het object maken in relatie tot de buitenwereld worden uitgedrukt door taalkundige bronnen en literaire figuren zoals bijvoeglijke naamwoorden, opsomming, vergelijking, metafoor en hyperbool.

Beschrijvende teksten worden gekenmerkt door het presenteren van coherentie en cohesie zoals in alle teksten. Beschrijvende tekst probeert een mentaal beeld van het object te creëren in de ontvanger van het bericht. In die zin gebruikt het station taalkundige en literaire middelen om zijn doel te bereiken.

Afhankelijk van de aard of het type beschrijvende tekst (objectief of subjectief), kan de taal denotatief of connotatief zijn. Denotatieve taal is een taal die wordt gebruikt om gegevens en informatie op een duidelijke en objectieve manier uit te drukken. Connotatieve taal brengt daarentegen ideeën in symbolische of figuurlijke zin over, zoals: 'De kou was zo koud dat het tot op het bot rillend is' .

De beschrijvende teksten zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen: de objectieve beschrijvende en de subjectieve beschrijvende. Voorbeelden van objectieve beschrijvende teksten zijn wetenschappelijke, technische, sociale en manuele teksten. Voorbeelden van subjectieve beschrijvende teksten zijn opinieteksten, publiciteit, gedichten, romans, liederen en kronieken.

Aanbevolen

Payola
2020
Ruimte-tijd
2020
Anorganische chemie
2020