Broederschap

Het woord broederschap als algemene term kan verwijzen naar een gilde, broederschap of een bijeenkomst van mensen . Voor de katholieke religie zijn broederschap de verschillende manieren waarop parochianen, zowel publiekelijk als privaat, worden geassocieerd volgens de voorschriften van het kerkelijk wetboek.

Broederschap

Historisch gezien waren de gildebroederschappen de eersten die opkwamen, deze groepeerden verschillende professionele sectoren en hadden de leiding over de wet- en regelgeving voor theatrale werken. Opgemerkt moet worden dat deze eerste broederschappen werden gecreëerd door de bisschoppen of koningen.

In wezen is een broederschap een vereniging die bestaat uit een specifiek aantal mensen die samenkomen onder dezelfde naam en met specifieke doelstellingen. De broederschappen zijn altijd verbonden geweest met de katholieke eredienst, omdat ze zijn geschapen om God en de heiligen te aanbidden. In die zin zijn er verschillende soorten broederschappen: boetvaardige broederschappen zijn die welke plaatsvinden tijdens de Heilige Week en die de beoefening van boete inhouden.

De sacramentele broederschappen, deze hebben als doel de aanbidding of toewijding aan het Heilig Sacrament . En tot slot zijn er de broederschappen van heerlijkheid, die de aanbidding van een heilige of een of andere Maria-opdracht bevorderen. Veel van deze broederschappen organiseren gewoonlijk minstens één keer per jaar processies, alleen of samen met andere broederschappen.

Elke christen kan tot een broederschap behoren, hij heeft alleen de handtekening van een broeder nodig. De nieuwe leden moeten deelnemen aan een bekentenis, waarbij de novice het evangelieregelsboek kust, een handeling die zijn toestand als christen bevestigt en vernieuwt, waarbij hij trouw en dienstbetuiging aan genoemde gemeente belooft.

Het is belangrijk op te merken dat de broederschappen hiërarchisch georganiseerd zijn, waardoor de meest ervaren leden in hogere posities worden geplaatst, die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming binnen de groep. Van hun kant zijn de jongere leden beperkt (voor een bepaalde tijd ) om deel uit te maken van de vergaderingen, maar zonder tussenkomst in de beslissingen.

Vaak heeft de term broederschap een negatieve betekenis gekregen, omdat ze meestal worden gezien als gesloten verenigingen die hun doelstellingen niet duidelijk weergeven, die niet openstaan ​​voor de hele gemeenschap en die over het algemeen bewegen Dit alles creëert in gesloten contexten een opiniematrix die hen classificeert als religieuze fanatici .

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020