Ceremonie

Ceremonie wordt de plechtige daad genoemd, die is gebaseerd op een reeks eerder vastgestelde riten, overtuigingen en normen . Het is een ritueel; dit, in de meest strikte zin van het woord, dat wat aangeeft dat het een reeks riten is die verenigd zijn om een ​​soort behandeling of een handeling te specificeren die een speciale betekenis heeft. Over het algemeen houdt dit concept gewoonlijk verband met een soort mystiek; tegenwoordig wordt de naam van de ceremonie echter gegeven aan elke formele handeling waarbij niet alleen mensen betrokken zijn, maar ook dieren.

Ceremonie

Verschillende historici en studenten van de menselijke geschiedenis zijn het erover eens dat, door de personificatie van natuurlijke verschijnselen, het geloof is ontstaan ​​in het bestaan ​​van superieure wezens die deze gebeurtenissen beheersen, die zowel de mensheid ten goede kunnen komen als schade kunnen berokkenen. Om hen de bescherming te bieden die ze konden bieden, werden tientallen riten vol symboliek, mystiek en abstractie uitgevoerd, met veel positieve energie. Vanuit deze oude overtuigingen werden ook de zogenaamde duistere religies gecreëerd, toegewijd aan het verpersoonlijken van slechte en slechte verlangens. Ondanks deze duidelijke verdeeldheid verliezen de ceremonies hun religieuze wortels niet.

Tegenwoordig worden de ceremonies toegepast in een veelheid aan religies : van de Abrahamitische tot de Dharmische religie. Bovendien is het geen exclusieve term voor dit gebied, maar wordt het ook gebruikt voor onderwijs, gezondheid en samenleving.

Aanbevolen

Braille
2020
Baptisten
2020
Parachutespringen
2020