Civiele werken

In het kader van engineering wordt alle infrastructuur, bedoeld voor collectief of openbaar gebruik, civiele werken genoemd . De werken laten het gebruik van zowel fysieke als natuurlijke middelen toe; evenals alles wat met communicatie te maken heeft: bruggen, snelwegen, spoorwegen, dokken, tunnels, kanalen, enz. Dit zijn projecten die over het algemeen worden ontworpen op verzoek van overheidsinstanties, die op hun beurt degenen zijn die ze financieren.

Degenen die belast zijn met het uitvoeren van dit soort werken zijn de technische professionals gespecialiseerd in civiele werken, zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. Hiervoor moeten ze fysische, chemische en geologische concepten toepassen om constructies te kunnen ontwerpen die verband houden met hydraulica of transport.

Adverteren

Civiele werken

Civiele werken dragen positief bij aan het gebruik van het grondgebied en ook aan de manier waarop het moet worden georganiseerd. De aanleg van wegen die de doorvoer van transportmiddelen mogelijk maken, de riolering, de bruggen die het ene gebied met het andere verbinden, zijn enkele van de meest voorkomende civiele werken.

Civiele techniek is een van de oudste beroepen in de geschiedenis van de mens en is in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld. Volgens gegevens begonnen de meest primitieve civiele werken in het oude Egypte, toen de beschaving haar nomadische leven begon achter te laten .

Het belang van civiele techniek voor de samenleving ligt in de manier waarop door middel van civiele werken de stedelijke omgeving kan worden georganiseerd en beheerd, waardoor de balans tussen natuur en mens wordt bevorderd, niet alleen in termen van constructie, maar ook om de planning van de manier van leven van individuen binnen de ontworpen omgeving te controleren. Dit alles impliceert plannen voor ruimtelijke ordening, zoals preventie, rampen, controle van openbare diensten, vervoer, waterbeheer en andere activiteiten die het welzijn van de samenleving waarborgen.

Het is de verplichting van overheidsinstanties om te investeren in goede civiele werken die de bevolking ten goede komen, aangezien de vooruitgang of niet van de regio ervan afhangt, een stad met verschrikkelijke civiele werken zal niet alleen de burgers treffen, maar ook de regio zelf ja

Aanbevolen

Videospellen
2020
Pinksteren
2020
Natuurlijke satelliet
2020