Comicio

Een Comicio was naar Romeins recht een vergadering van dorpelingen, waarin werd beslist over alle acties die moesten worden ondernomen ten voordele van de samenleving en tegen degenen die niet respecteerden en gehoorzaam waren aan de wettelijke richtlijn die in Rome was begonnen te schrijven. Volgens zijn etymologie komt het woord comicio van het Latijnse "Comitium" wat "Joint of Company" betekent, vandaar dat een comicio niets meer is dan een ontmoeting van mensen die samen een overeenkomst bereiken.

Comicio

De geschiedenis van het Romeinse recht plaatst ons wat betreft de verkiezingen aan het begin hiervan, toen koning Romulus de patriciërs in drie stammen moest opsplitsen, die vervolgens zouden worden onderverdeeld in tien curia's. Deze curiosa zouden de eerste verkiezingen vormen. In de Republiek waren, bij gebrek aan wet, magistraten en vergaderingen samengesteld uit deze verkiezingen die besloten en vormden een belangrijk onderdeel van alle acties die in Rome plaatsvonden. De verkiezingsfiguur was zeer divers, in de loop van de tijd kwamen er verkiezingen voor elk van de soorten structuren die er waren: Verkiezingen voor eeuwen, waren kleine delegaties van de families die de curie vormden en een verkiezing voor stammen met een grotere invloed op de stemmen die in de discussies zijn gegenereerd.

Met de opkomst van de gewone burger kwamen dit soort organisaties ook onder hen voor, tot het punt dat ze, toen ze werden toegelaten tot de Senaat, begonnen met een stemming die de "Plebis-verkiezing" werd genoemd

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020