Compilatie

Het woord compilatie omvat de actie van verzamelen, wanneer een persoon speciale dingen voor zichzelf bewaart, verzamelt hij. Deze term is altijd gebruikt binnen de context van muziek of literatuur. Veel van de platen- of literaire producten die worden verzameld, zijn van grote waarde voor fans van hetzelfde.

Compilatie

In muziek is het heel gewoon dat sommige zangers of muziekgroepen compilatiealbums maken waar alle successen van deze artiesten worden opgenomen. Op dezelfde manier brengen verzamelalbums meestal ook de beste muzikale thema's van een tijdperk samen, maar met verschillende artiesten die hetzelfde muzikale genre delen.

Wat betreft de literaire context, het is ook gebruikelijk om dit soort producties te vinden, waar verschillende delen van werken zijn samengesteld door verschillende auteurs.

Momenteel is het op journalistiek gebied ook begonnen met het beheren van journalistieke compilaties, dat wil zeggen dat veel redactionele artikelen of journalistieke columns die door lezers op grote schaal worden gevolgd, in speciale delen worden verzameld, zodat iedereen ervan kan genieten.

Aan de andere kant, om te praten over het verzamelen van informatie, is het belangrijk om de stappen te ontwerpen die moeten worden gevolgd om de gegevens te verkrijgen die u wilt vinden, hiervoor moet de persoon op dezelfde manier duidelijk zijn in wat hij wil weten de mechanismen waarmee de verzamelde gegevens kunnen worden geanalyseerd om ze te zuiveren en zo het eindresultaat te verkrijgen, uiteraard afhankelijk van de vereisten die de verzameling van die informatie hebben gemotiveerd, moeten bekend zijn.

Aanbevolen

Economie van het onderwijs
2020
Respect
2020
Monitoreo
2020