Contrast

Contrast is het effect dat het resultaat is van het plaatsen van twee objecten, scenario's of situaties in een demonstrator, zodat hun verschillen kunnen worden vergeleken . Het contrast scheidt de meest essentiële kenmerken van een element of de gelijkheidsbeoordeling van dingen kan worden gedaan. Dit contrast kan worden toegepast op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Gewoonlijk kunnen we in de configuraties van een afbeelding het contrast als een van hen zien, omdat het dient om de zichtbaarheid van punten met bepaalde soorten licht te bepalen.

Contrast

Een contrast van ideeën kan worden gedefinieerd als die analyse waarin de ideeën en posities van twee of meer mensen elkaar tegenspreken . De politieke debatten zijn een duidelijk voorbeeld van een contrast van ideeën, aangezien in de publieke arena de ideeën van elk van de kandidaten worden geplaatst die altijd tegengesteld zijn, zodat het electoraat een duidelijker idee kan hebben van wat het gedrag van de concurrenten voor het geval ze worden gekozen voor de functie.

Kleurcontrast als medische toepassing is al vele jaren nuttig in observationele klinische onderzoeken zoals radiografie en MRI . Wanneer uit de studie een afbakening blijkt van een andere kleur dan die welke als normaal wordt beschouwd, kan de afwijking worden gevonden die de schade of de ziekte veroorzaakt . Deze röntgencontrasten zijn gemakkelijk herkenbaar voor specialisten die cases bestuderen met de fotografische monsters die zijn verzameld door de apparaten die ze gebruiken. Als iemand die bijvoorbeeld een schroef heeft gegeten, is geröntgend, zal hij schijnen als een metaal dat op licht reageert en niet als een ondoorzichtig orgaan .

Aanbevolen

Gril
2020
Juramento Hipocrático
2020
Menselijke relaties
2020