CPU

CPU staat voor Central Processing Unit, de CPU is het brein van de computer, we verwijzen naar het deel van de computer waar directe opdrachten worden gegenereerd en gegenereerd door de verschillende functies van de CPU. Alle berekeningen van de binaire code van de computer worden op de CPU uitgevoerd. Over het algemeen is dit het belangrijkste onderdeel van het systeem.

CPU

In het geval van een eenvoudige desktopcomputer hebben ze alleen een printplaat nodig. Op dit bord bevindt zich de chip die de microprocessor wordt genoemd en die het hart van die CPU vertegenwoordigt die de belangrijkste functies van de computer berekent en bepaalt (bijna allemaal). De CPU heeft 2 fundamentele componenten: De logische / rekenkundige eenheid (ALU) is de belangrijkste rekenmachine van de computer, het verbindt de bewerkingen die rechtstreeks verband houden met de binaire code die wordt afgehandeld in de pc en de besturingseenheid (CU) het is de geweldige manager van geheugen en componenten die functies samenvoegt, ontsleutelt en uitvoert.

De uitdrukking " centrale verwerkingseenheid " is in algemene termen een beschrijving van een bepaalde klasse van logische machines die complexe computerprogramma's kunnen uitvoeren. Deze brede definitie kan gemakkelijk worden toegepast op veel van de vroege computers die bestonden lang voordat de term "CPU" algemeen werd gebruikt. De term zelf en zijn acroniem worden echter al sinds de vroege jaren zestig in de computerindustrie gebruikt. De vorm, het ontwerp en de implementatie van CPU's zijn drastisch veranderd ten opzichte van de eerste voorbeelden., maar de fundamentele werking is vrijwel gelijk gebleven.

Aanbevolen

Auto
2020
Ontrouw
2020
Professor
2020