Cyclische werkloosheid

Onder werkloosheid wordt verstaan ​​de situatie waarin de openbare en de particuliere sector niet constant werk kunnen aanbieden aan het deel van de bevolking dat er geen heeft, hetzij vanwege de economische situatie in de regio, hetzij door problemen in vraag en aanbod. Evenzo zijn er verschillende soorten werkloosheid, zoals cyclisch, seizoensgebonden, wrijvend en structureel, elk gekenmerkt door problemen die van invloed kunnen zijn op de economische sector .

Cyclische werkloosheid

De cyclische werkloosheid van haar kant is wat zich voordoet wanneer een natie, of een groot deel ervan, in recessieperiodes valt en verdwijnt wanneer de economische en productieve expansie zich begint te ontwikkelen. Opgemerkt moet worden dat de recessie die periode is, waarin de economische omgeving van een land afneemt, dat wil zeggen aanzienlijk afneemt. Wanneer dit op het toneel verschijnt, wordt het hele systeem beïnvloed, omdat in de basisbehoeften binnen het gebied niet kan worden voorzien en grote hoeveelheden producten niet kunnen worden geëxporteerd als ze er ook van afhankelijk zijn.

Grote geldverliezen doen werkgevers besluiten de kosten van hun bedrijf te verlagen en meestal beginnen ze met enorme ontslagen (de instroom van geld is veel minder dan de output ervan). Een van de redenen waarom werknemers ook worden ontslagen, is omdat het bedrijf mogelijk niet genoeg kapitaal heeft om hen te betalen voor het werk dat ze doen. Landen proberen werknemers altijd tegen dergelijke situaties te beschermen, dus dringen ze er bij bedrijven op aan om in tijden van recessie hetzelfde aantal vacatures te behouden.

Aanbevolen

Videospellen
2020
Pinksteren
2020
Natuurlijke satelliet
2020