Domein

Dominion komt van het Latijnse «dominĭum» . Heerschappij is de macht of autoriteit die een persoon uitoefent of over een andere persoon of ding beschikt, in algemene termen of als de belangrijkste betekenis omdat het er meerdere heeft. Een andere betekenis wordt gegeven aan de grote kennis die een persoon bezit over een bepaald onderwerp, of het nu gaat om wetenschap, taal, kunst, enz. In het wiskundige werelddomein worden al die waarden genoemd die in een functie kunnen worden ingevoerd. Aan de andere kant is er op internet ook iets dat een domein wordt genoemd, dit is een naam die alfanumeriek kan zijn en die meestal wordt geassocieerd met een fysiek adres van een computer of elektronisch apparaat .

Domein

Ze worden vaak gebruikt om de adressen van webpagina's weer te geven, aangezien internet is gebaseerd op IP-adressen of internetprotocollen, met andere woorden de verbindingsnummers die elke computer die met internet is verbonden, identificeren. Een domein kan worden gevormd door drie delen van drie W (WWW), de naam van de organisatie (naam van de organisatie) en het type organisatie (com); Onder de meest voorkomende soorten organisaties zijn onder andere .NET, .COM, .ORG, .MIL, die gerelateerd zijn aan netwerk, commercieel, organisatie, militair.

Ten slotte heeft een domein in de wet betrekking op het eigendomsrecht, dit is de macht of autoriteit die een persoon onmiddellijk en direct over een goed heeft. En dankzij dit eigendom kan de domeineigenaar beschikken over wat hem toebehoort op de manier die hij wil, wat alleen wordt beperkt door wat de huidige wetgeving voorschrijft.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020