Doorvoer

De term doorvoer wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de handeling van doorreis, dat wil zeggen het verplaatsen van de ene plaats naar de andere, of het nu per auto, fiets of te voet is, door de verschillende straten en lanen. Degenen die doorreizen kunnen mensen, dieren of objecten zijn. Mensen reizen om verschillende redenen: om te studeren, om te werken of om naar het huis van hun familieleden te gaan. Terwijl de objecten of koopwaar, meestal doorvoer om redenen van verhuizing of om op de markt te worden gebracht.

Doorvoer

Verkeer staat voor het aantal auto's dat de hele dag langs de verschillende wegen rijdt.

De moeilijkheden die het verkeer de afgelopen jaren in stedelijke ruimtes heeft gehad, nemen in de loop van de tijd toe, sinds de eerste auto in de 20e eeuw verscheen. Van daaruit heeft de mens zich toegelegd op het creëren van allerlei maatregelen of normen die de regulering en organisatie van het verkeer mogelijk maken: verkeersborden, parketten, verkeerslichten, etc.

Momenteel, en door de toename van de bevolking, kan het autoverkeer rampzalig worden, vooral in de vroege uren van de ochtend en middag, de tijden waarin de grootste toestroom van voertuigen en voetgangers is.

De doorvoer van voertuigen kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu, aangezien voertuigen de belangrijkste vervuilers zijn door de uitstoot van kooldioxide, die de gezondheid van mensen in steden kan schaden. Naast andere negatieve effecten die verband houden met druk verkeer, zoals sonische vervuiling en stress.

De verkeersleiding komt overeen met de overheidsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van de wegen, zodat het verkeer normaal en zonder tegenslag circuleert. Verkeersongevallen zijn in deze tijden de belangrijkste doodsoorzaken in deze tijd, vandaar het belang van de goede werking van verkeerslichten, het onderhoud van de straten en de juiste bewegwijzering van lanen en snelwegen, en vooral het straffen van overtreders verkeerswetten .

In de astronomie daarentegen is er een fenomeen dat astronomische doorgang wordt genoemd en dat ontstaat wanneer een planeet, satelliet of ster voorbij een andere met een groter volume passeert, wat het zicht bemoeilijkt. Een voorbeeld van dit soort doorvoer zijn de zogenaamde "zonsverduisteringen" waarbij de maan de zon niet laat zien.

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020