Eenheid

Etymologisch is de term eenheid afkomstig van het Latijnse "Unitas", het wordt gedefinieerd als alles dat op een homogene, compacte manier wordt gepresenteerd, iets dat verdeling niet toestaat omdat het de vervorming van zijn essentie zou betekenen.

Eenheid

De eenheid kan verschillende betekenissen hebben en is afhankelijk van de context waarin deze term wordt toegepast. In de wereld van de wiskunde wordt de eenheid gesymboliseerd door het getal één (1), dat het eerste natuurlijke getal gaat vertegenwoordigen en van waaruit de andere natuurlijke getallen worden afgeleid of samengesteld. In de militaire context verwijst eenheid naar de verschillende groepen die samen het onderdeel vormen van de strijdkrachten van een land. Elke militaire eenheid bestaat uit een aantal mensen die deel uitmaken van de menselijke hulpbronnen, evenals materialen die de betekenis en het belang gaan krijgen en die de functionaliteit echt mogelijk maken.

Maatschappelijk gezien kan eenheid twee aspecten vertegenwoordigen: een positieve en een negatieve, eenheid kan als positief worden voorgesteld, wanneer het het onderlinge en ordelijke werk tussen mensen weerspiegelt om doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld in een gemeenschap, wanneer elk van de mensen die er wonen, werken samen om voordelen te verkrijgen die hun kwaliteit van leven verbeteren. De gemeenschap of sociale eenheid wordt verbonden met het doel om zich onder iedereen te verenigen, waarbij de verschillen buiten beschouwing worden gelaten om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Hoewel het apparaat ook negatief kan zijn, als wordt gedacht dat het verschil slecht en gevaarlijk is en daarom moet worden verwijderd of geëlimineerd.

Op het gebied van computers wordt de eenheid gepresenteerd als het instrument of apparaat dat de procedure uitvoert voor het lezen en schrijven van de media of opslagbasis die is ontworpen in de vorm van een schijf, verwijzend naar harde schijven, schijfstations Opticals zoals: cd's, dvd's. In het wetenschappelijke aspect wordt de eenheid aangewezen als maateenheid, bijvoorbeeld: de kilogram massa, de lengtemeter en de seconde van de tijd .

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020