Eerlijkheid

Het woord Eerlijkheid komt van het Latijnse eerlijkheid ( eer, waardigheid, aandacht die men geniet); Het is de deugd die mensen kenmerkt voor respect voor goede gewoonten, morele principes en eigendom van anderen. Het is de voortdurende actie om te vermijden ons toe te eigenen wat niet van ons is. Op dezelfde manier is eerlijkheid het harmoniseren van woorden met daden, het is identiteit en samenhang hebben om trots op jezelf te zijn. Deze waarde is van het allergrootste belang om een goede coëxistentie binnen de samenleving te behouden, omdat het de leiding geeft over de strategieën en acties van alle mensen.

Eerlijkheid

Wat is eerlijkheid

De definitie van eerlijkheid geeft aan dat het een kwaliteit is die mensen bezitten, gekenmerkt door het aantonen van een reeks persoonlijkheidskenmerken, zoals waardigheid, bescheidenheid, rechtvaardigheid, sereniteit, rechtschapenheid, eerlijkheid, evenals de manier van handelen en van het individu zijn. De betekenis van eerlijkheid impliceert een kwaliteit van mensen, waarbij mensen consequent handelen, dat wil zeggen, zich gedragen zoals ze denken of voelen.

Filosofisch gezien geeft de betekenis van eerlijkheid aan dat het een eigenschap van mensen is, waar mensen consequent handelen, dat wil zeggen handelen zoals ze denken of voelen. Mensen die worden gekenmerkt door eerlijkheid, gedragen zich gewoonlijk volgens hun principes (rechtvaardigheid, integriteit, rechtschapenheid, enz.). Degenen die eerlijk handelen, onderscheiden zich over het algemeen omdat ze een volledige geest hebben in alle facetten en plannen die ze dragen en respecteert vooral de regels die hij als correct beschouwt in de gemeenschap waar hij is.

Op dezelfde manier is eerlijk gezegd het harmoniseren van de woorden met de feiten, het is identiteit en samenhang hebben om trots op jezelf te zijn. Eerlijkheid is een manier van leven die congruent is tussen wat wordt gedacht en wat er wordt gedaan, gedrag dat wordt geobserveerd naar anderen en iedereen is vereist wat toekomt.

Wanneer iemand liegt, steelt, bedriegt of bedriegt, komt hun geest in conflict, verdwijnt innerlijke vrede en dit is iets dat anderen waarnemen omdat het niet gemakkelijk te verbergen is. Oneerlijke mensen kunnen gemakkelijk worden herkend omdat ze anderen misleiden om winst te misbruiken, waardoor er wantrouwen ontstaat.

Geconcludeerd kan worden dat wanneer een mens eerlijk is, hij zich transparant gedraagt ​​tegenover zijn medemens; dat wil zeggen, het verbergt niets en dat geeft u gemoedsrust. Wie eerlijk is, neemt niets vreemds aan, noch spiritueel noch materieel: hij is een eerlijk persoon.

Als je tussen eerlijke mensen bent, kan elk menselijk project worden uitgevoerd en wordt collectief vertrouwen een kracht van grote waarde. Eerlijk zijn vereist moed om altijd de waarheid te vertellen en eerlijk en duidelijk te handelen.

Om eerlijkheid in de praktijk te brengen, is het voldoende om te weten wat het is en wat het vertegenwoordigt, het kan thuis worden geleerd bij ouders of een familielid, bijvoorbeeld enkele uitdrukkingen van eerlijkheid die een kind voor iedereen kunnen markeren Zijn leven is 'niet nemen wat niet van jou is', 'geen leugens vertellen', 'altijd proberen je doelen te bereiken met respect voor anderen'.

Ook vandaag, dankzij de media zoals internet en sociale netwerken, zijn er eindeloze eerlijkheidsbeelden waar veel van die uitdrukkingen worden vastgelegd, die helpen deze waarde veel dieper in te voeren in de huidige samenleving, iets dat uitermate belangrijk is omdat het door de jaren heen verloren is gegaan. Dat is de reden waarom experts tegenwoordig altijd ouders aansporen om deze waarde bij te brengen en leraren om hen in klaslokalen te versterken, aangezien het op deze waarde is dat kinderen goede mensen kunnen worden.

Eerlijkheid volgens Confucius

Eerlijkheid

De grote Chinese filosoof Confucius bevestigde dat eerlijkheid een van de belangrijkste elementen en waarden is voor een persoon om in balans te zijn met anderen en met de omgeving die hem omringt. Deze waarde is volgens hem in te delen in drie fasen of niveaus.

Li-niveau of oppervlakteniveau

In deze fase zijn de acties die een individu uitvoert om dichter bij zijn dromen of doelstellingen te komen, zowel op lange als op korte termijn, maar zonder de integriteit te verwaarlozen. Het belangrijkste principe hiervan is het feit dat mensen hun gevoelens oprecht moeten uiten in hun gezichtsuitdrukkingen, zodat het voor andere mensen gemakkelijker wordt om verbinding te maken voor welvaart. Deze oprechtheid die uitdrukkingen bevat, draagt ​​ook bij aan de interne eer van de persoon, waardoor elke activiteit die wordt uitgevoerd aangenamer wordt.

Yi-niveau

Gekenmerkt doordat het onderwerp niet zijn eigen voordeel zoekt, maar het morele principe van rechtvaardigheid, altijd proberend wederkerig te zijn. In dit geval is het temporele aspect van de gebeurtenissen natuurlijk relevant vanuit een tijdsoogpunt. Een voorbeeld is misschien de traditie in sommige regio's van rouwende ouders gedurende drie jaar, wat een soort van dank is aan ouders voor het zorgen voor hun kinderen gedurende de eerste drie levensjaren.

Yen-niveau of diep niveau

In hem is een eerder zelfbegrip nodig om de naaste te kunnen begrijpen. Op dit niveau moet een man die individuen die zich op een lager niveau van de sociale lagen bevinden, gelijk behandelen, net zoals hij graag behandeld zou willen worden. Dit niveau is gebaseerd op harmonie met anderen en accepteert het feit dat iedereen op een bepaald moment in het leven overgeleverd is aan andere individuen.

Eerlijkheid op school

Eerlijkheid beoefenen

Door deze waarde in de praktijk te brengen, krijgen meer mensen meer vertrouwen dan de rest van de individuen, terwijl ze tegelijkertijd gelukkiger zijn met zichzelf. Eerlijk zijn is een weerspiegeling van jezelf en de rest respecteren . Opgemerkt moet worden dat dit een waarde is die zowel thuis als op school wordt bijgebracht, maar overal waar het mogelijk is om het te leren, moet duidelijk zijn dat het van kinderen belangrijk is om te weten wat eerlijkheid is.

  • Gerechtigheid ontwikkelen is iets dat wil en niets anders vereist, het is belangrijk om zowel gevoelens als emoties te leren uiten, evenals ervaringen en ervaringen, elk van hen weerspiegelt het pad naar eerlijkheid.
  • Als u uw eigen eer in gedachten houdt, dat wil zeggen, duidelijk zijn over de deugden, beperkingen en gebreken, is het belangrijk om nooit te doen alsof u door anderen wordt geaccepteerd, omdat dit uiteindelijk meer problemen dan oplossingen kan opleveren.
  • Streef er altijd naar om iets te doen dat bijdraagt ​​aan een goed, persoonlijk of gewoon, maar zonder er iets voor terug te verwachten.
  • Respecteer je naaste, neem niet wat vreemd is, wees eerlijk terwijl je een relatie hebt met een ander stel, of het nu vriendschap of liefde is, het belangrijkste is om altijd de waarheid te vertellen, hoe moeilijk het ook is.
  • Probeer je open te stellen voor mensen in de buurt, zoals leraren of ouders.

Dit gedrag kan nuttig zijn om goede vrienden te maken en om voor de rest erkend te worden als een positief en moreel persoon.

Hoe kinderen eerlijkheid te leren

Het lijdt geen twijfel dat deze waarde mensen veel meer verenigt en bijdraagt ​​aan het opbouwen van respect . Eerlijkheid hangt nauw samen met de mensen in de omgeving van een individu, iets dat erg lijkt op wat er gebeurt met de waarde van vriendschap. Dit is echter niet alleen bij anderen, maar persoonlijk, daarom is het raadzaam om kinderen te praten en te leren hoe belangrijk het is om eerlijk tegen zichzelf te zijn, dat wil zeggen, probeer de principes te volgen waarin ze geloven, maar altijd anderen respecteren.

Volgens sommige experts in de psychologie leren kinderen vaak wat het concept van eerlijkheid is als ouders de waarheid thuis waarderen. Er zijn echter nog andere manieren om deze kwaliteit te promoten en te ontwikkelen, enkele voorbeelden worden hieronder genoemd.

  • Praat met het kind en leer hem oprecht te handelen, hij mag nooit nemen wat niet van hem is, en altijd spelen volgens de regels die in het spel zijn opgelegd, op deze manier wordt respect voor de wetten en het belang als kind gecreëerd om altijd eerlijk te zijn.
  • Wat eerlijkheid met jezelf betreft, kan het iets moeilijker zijn om kinderen uit te leggen en aan hen te geven, maar een goed voorbeeld zou zijn om niet over examens te kopiëren, omdat dit tegen zichzelf zou liegen en hoewel er geen derde partij zou zijn in de toekomst door dergelijke maatregelen worden beïnvloed, kan die beslissing echter gevolgen hebben.
  • Het is belangrijk om te leren dat fouten moeten worden erkend en dat ze tegelijkertijd moeten worden hersteld, vooral als er schade is aangericht, dit is zeer belangrijk, omdat het voor anderen een reden zal zijn om respect voor die persoon te voelen, omdat ze handelen met gerechtigheid.
  • Het is altijd belangrijk om hem eraan te herinneren dat eerlijk handelen ervoor zorgt dat de mensen om hem heen zich zelfverzekerd kunnen voelen en van daaruit goede vrienden kunnen maken. Hier ligt het belang van te weten wat eerlijkheid is en de implementatie ervan als een manier van leven.

Voor dit alles mag de waarde van eerlijkheid niet in twijfel worden getrokken, aangezien de toekomst afhangt van rechtschapen en respectvol handelen, zowel intern als extern.

Aanbevolen

Lateraal leiderschap
2020
Jaarboek
2020
Higiene
2020