Filosoferen

Het woord filosoferen verwijst naar het denkvermogen waarmee de persoon kan nadenken, interpreteren, analyseren en zelfs reflecteren over een bepaald onderwerp om de realiteit te begrijpen.

In de filosofie verwijst het woord filosoferen naar denken om te weten . Dat wil zeggen, wanneer mensen iets weten, is het volgende dat ze moeten doen een analyse uitvoeren en ontcijferen waarom het bestaat, hoe het werkt en hoe het zich verhoudt tot ons en onze realiteit.

Filosoferen

Filosoferen is daarom het denken, daarom is het geen activiteit waarvoor instrumenten, technieken of voorbeelden nodig zijn, maar het vermogen van het individu om de werkelijkheid te overdenken en te interpreteren en van daaruit een argument of een mening te geven.

Het vermogen tot verwondering toont de oorsprong van het filosoferen, dat wil zeggen, de blik van verbazing van iemand die de werkelijkheid niet vanuit het oogpunt van routine observeert maar vragen stelt, probeert na te denken over de oorzaak van alles wat bestaat, de reden waardoor de zin van het leven, de waarde van liefde en vriendschap, het zoeken naar geluk, de angst voor de dood, de mogelijkheid van het bestaan ​​van God

Als iemand filosofeert, vragen stelt en zekerheid wil zoeken. Problemen die de persoon helpen zichzelf te realiseren, omdat de excellentie van kennis perfectie brengt. De twijfel ligt echter ook aan de oorsprong van de filosofie. De wens om te filosoferen toont het doel om verder te gaan dan het voor de hand liggende, het vermijden van de oppervlakkigheid van dingen om de diepten te bereiken, wat onzichtbaar is voor de ogen.

De filosoof is contemplatief zoals wetenschap neutraal is. Filosofen beperken zich tot het interpreteren van de werkelijkheid. Filosoferen is echter een activiteit zonder aannames. De religieuze blik kijkt naar de wereld omdat ze gelooft in het zien van God of de manifestatie van een andere kracht dan de mens . De wetenschappelijke opvatting is veel hypothekerender dan de religieuze, omdat ze de noodzakelijke aannames over een object toevoegt aan die met betrekking tot zijn instrumenten. Geconfronteerd met deze opvattingen is er die van de filosoof, die maar één oog heeft: dat van de rede en het gezichtsvermogen: denken.

Aanbevolen

Farmacologie
2020
Opus Dei
2020
Familiewaarden
2020