Financiën

Financiën is een breed concept dat twee nauw verwante activiteiten beschrijft: de studie van hoe geld wordt beheerd en het daadwerkelijke proces van het verwerven van de benodigde fondsen . Het omvat het toezicht op, de creatie en studie van geld, bankieren, krediet, investeringen, activa en passiva waaruit de financiële systemen bestaan.

Financiën

Veel van de basisconcepten in financiën komen uit micro- en macro-economische theorieën. Een van de meest fundamentele theorieën is de tijdswaarde van geld, dat in de toekomst eigenlijk meer dan een dollar waard is.

Aangezien individuen, bedrijven en overheidsinstanties op het gebied van financiën actief zijn, valt het vaak in drie categorieën uiteen: persoonlijke financiën, bedrijfsfinanciering en openbare (overheids) financiering.

Persoonlijke financiën verwijst naar de financiële planning van de financiële positie van een individu. Persoonlijke financiën zijn een zeer individuele activiteit die in hoge mate afhangt van de verdiensten, levensvereisten, doelen en verlangens van elke persoon.

Persoonlijke financiering omvat de aankoop van financiële producten, zoals creditcards, verzekeringen, hypotheken en verschillende soorten beleggingen. Bankieren wordt ook beschouwd als een onderdeel van persoonlijke financiën, waaronder betaal- en spaarrekeningen.

Bedrijfsfinanciering bestaat uit de financiële activiteiten die verband houden met het management van een onderneming, doorgaans met een afdeling of afdeling die is opgericht om toezicht te houden op de financiële activiteiten.

Startups (startups of startups) kunnen kapitaal ontvangen van investeerders of durfkapitalisten in ruil voor een percentage van eigendom. Als een bedrijf naar de beurs gaat, is het een openbare ruilaanbieding (IPO) om geld op te halen.

Overheidsfinanciën omvatten belasting-, uitgaven-, budgetterings- en uitgiftebeleid dat van invloed is op de manier waarop een overheid betaalt voor de diensten die zij aan het publiek levert.

De federale overheid helpt marktfalen te voorkomen door toe te zien op de toewijzing van middelen, de inkomensverdeling en het stabiliseren van de economie. Regelmatige financiering is verzekerd door middel van belastingen. Leningen van banken, verzekeringsmaatschappijen en andere overheden helpen ook bij het financieren van de overheid.

Naast het beheren van geld voor haar dagelijkse activiteiten heeft een overheidsinstantie ook grotere sociale verantwoordelijkheden. Haar doelstellingen zijn onder meer het bereiken van een rechtvaardige inkomensverdeling voor haar burgers en het voeren van beleid dat leidt tot een stabiele economie.

Aanbevolen

Honkbal
2020
Marker
2020
Sociale realiteit
2020