Gauss-methode

De gauss-methode is een methode die is gebaseerd op het transformeren van een stelsel vergelijkingen in een andere corresponderende op een manier dat het wordt getrapt ; Deze methode wordt gebruikt om wiskundige problemen op te lossen op basis van lineaire vergelijkingsproblemen. Aangezien deze Gauss-procedure kan worden gebruikt in allerlei lineaire vergelijkingssystemen die een matrix veroorzaken, die vierkant is om een ​​unieke oplossing te krijgen, en het systeem moet zoveel vergelijkingen hebben als onbekenden, hebben we het over een matrix van coëfficiënten met niet-nul componenten van de diagonaal; Opgemerkt moet worden dat de convergentie van de methode alleen wordt ondersteund als de matrix diagonaal dominant is of als deze symmetrisch is en tegelijkertijd positief.

Gauss-methode

In lineaire algebra is de Gauss-methode een algoritme voor systemen van lineaire vergelijkingen . Het wordt algemeen begrepen als een reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op de bijbehorende matrix van coëfficiënten. Deze methode kan, zoals hierboven vermeld, ook worden gebruikt om het bereik van een matrix te vinden, om de determinant van een matrix te berekenen en om de inverse van een inverteerbare vierkante matrix te berekenen.

De naam van deze methode werd beschreven ter ere van 2 grote wiskundigen, waaronder de Duitser, genoemd als de prins van de wiskunde, Carl Friedrich Gauss, die een groot wiskundige, geodest, natuurkundige en astronoom was, die geweldig onderzoek heeft bijgedragen in verschillende velden, waaronder wiskundige analyse, statistiek, getaltheorie, algebra, optica, differentiaalmeetkunde, onder andere. Een andere die heeft bijgedragen aan de gauss-methode was de astronoom, wiskundige en opticien, Philipp Ludwig von Seidel, ook Duitser, geboren in München.

Aanbevolen

Economie van het onderwijs
2020
Respect
2020
Monitoreo
2020