Geestelijkheid

Het is de groep leden van een kerk die gemachtigd is om de riten ervan te volbrengen en die zich in elke positie in haar hiërarchie bevinden . In de christelijke kerken hebben de geestelijken hun oorsprong in de apostelen en in de "zeventig aangesteld" door Christus om zijn leringen te dragen "in elke stad en op elke plaats" (Luc. 10, 1). Het werk van die mannen was wat nu wordt omschreven als zendingswerk: ze waren zowel evangelisten als leraren. Naarmate de kerk groeide, werd er een hiërarchie of gelaagde categorieën van bisschoppen en kleine geestelijken opgelegd. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden was het nodig om andere hiërarchische rangen op te richten, zoals aartsbisschop en aartsdiaken, die toezicht hielden op de parochie-geestelijken, of een groep priesters en leden van de kerkelijke gemeenschap in een parochie.

Geestelijkheid

De geestelijkheid van een religieuze orde die in de samenleving leeft, staat bekend als reguliere geestelijkheid . De seculiere geestelijkheid daarentegen is een puur christelijk-katholieke term en definieert de groep priesters die rechtstreeks afhankelijk zijn van een diocesane bisschop en die hun werk uitvoeren in en voor de samenleving van de gelovigen.

Onder protestanten kan de predikant routinematig worden beschouwd als een predikant of predikant. Kleding onderscheidt zich van administratieve functies en verschilt van de ene religieuze denominatie tot de andere.

Aanbevolen

Filosofie van het onderwijs
2020
Bewerken
2020
Sociaal recht
2020