Gegevens

Het is bekend dat het woord Data afkomstig is van het Latijnse " Dtum " waarvan de betekenis "is wat wordt gegeven ". De gegevens zijn de symbolische weergave, hetzij door cijfers of letters van een verzameling van informatie die kwalitatief of kwantitatief kan zijn, wat de afleiding van een onderzoek of een feit vergemakkelijkt.

Gegevens

De data geven condities of situaties aan die op zichzelf geen belangrijke informatie geven, het is samen uit observatie en ervaring dat een stukje informatie enige instructieve waarde kan hebben. De gegevens zouden ook attributen zijn die tot een entiteit behoren, aangezien een zeer belangrijk nut van de gegevens is dat ze in vergelijkende studies kunnen worden gebruikt.

In de computerwereld wordt deze term veel gebruikt en gewaardeerd, omdat de informatie die in computers wordt ingevoerd, wordt ontvangen in de vorm van gegevens en ze worden gemanipuleerd zodat verschillende oplossingen voor verschillende problemen kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het programmeren het berekenen van gegevens is in het algemeen een uitdrukking die de eigenschappen aangeeft van de verschillende opdrachten waarop een algoritme kan werken.

Gegevens worden ook wel die numerieke symbolen genoemd die zijn verkregen uit een soort studie om wiskundige berekeningen uit te kunnen voeren die informatie opleveren over een specifiek onderwerp, aangezien ze een grote wereld van mogelijkheden openen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en op elk gebied in het algemeen. Aan de andere kant is het ook bekend dat alle informatie op iemands identiteitskaart of identiteitskaart, zoals naam, identificatienummer, geboortedatum, burgerlijke staat, onder andere persoonlijke gegevens worden genoemd.

Aanbevolen

Payola
2020
Ruimte-tijd
2020
Anorganische chemie
2020