Gesta

"Gesta" is de naam die prestatie of prestatie van grote betekenis heeft, bereikt door een individu of een groep van hen. Deze worden eveneens gekenmerkt doordat ze op bepaalde data worden herinnerd, omdat ze belangrijke veranderingen in de geschiedenis van een stad of land zouden betekenen ; Gebeurtenissen van deze omvang zijn revoluties, zoals de Franse, en het bereiken van de onafhankelijkheid van een land. Tijdens Medieval Times werden uitgebreide epische gedichten geschreven, waarin de avonturen of heldendaden van lokale helden werden verteld; Deze mannen vertegenwoordigden de idealen die een bepaalde gemeenschap zou moeten volgen, daarom werden ze beschreven als dappere, onberispelijke manieren en zeer verstandig.

Gesta

Door de geschiedenis heen heeft de mensheid grote acties kunnen meemaken die de loop van de geschiedenis kunnen veranderen. Evenzo kunnen de daden, naast onmiddellijke gebeurtenissen met een heroïsche achtergrond, het voortdurende werk zijn dat een persoon verricht en dat de kracht heeft om het collectieve denken te beïnvloeden; Voorbeelden hiervan zijn de werken van de psychoanalyticus Sigmund Freud, die de samenleving een nieuw perspectief gaf op de menselijke seksualiteit, en een beweging die de politieke, sociale en economische gelijkheid van vrouwen bereikte.

De liederen van de daad genoten in de middeleeuwen een grote populariteit. Omdat het analfabetisme van die tijd belangrijk was, hadden de gemeenschappen toegang tot deze verhalen via de minstrelen, mannen die zich zowel inzetten voor het maken van verhalen als voor het onthouden ervan. Op dit moment dateren de geconserveerde epische gedichten van dit type uit een verder gelegen tijd dan die van het gedicht.

Aanbevolen

Lateraal leiderschap
2020
Jaarboek
2020
Higiene
2020