Gier achtergrond

Een gierenfonds is een durfkapitaalfonds dat verwijst naar een financiële entiteit waarbij het belangrijkste doel is om tijdelijke deelnemers op te nemen in het kapitaal van niet-beursgenoteerde bedrijven of gratis investeringsfondsen die investeren in een overheidsschuld van een entiteit die wordt beschouwd als kwetsbaar of bijna failliet wanneer het niet in staat is om met betalingen om te gaan .

Gier achtergrond

De leerlingmodus verwijst naar de manier van handelen van een persoon of een groep mensen van de gierenfondsen die simpelweg bestaat uit het kopen van de financiële markt waar de uitwisseling van financiële instrumenten plaatsvindt waar de prijzen van de schuld van stelt dat dit de sociale, soevereine of dwingende politieke organisatie is van bedrijven die op de rand van faillissement staan. Maar door financiële speculatie bestaat het uit het kopen of verkopen van activa waarbij gierenfondsen schuldbewijzen kopen van landen in een moeilijke economische situatie tegen een lage prijs en vervolgens internationale fora vragen en proberen de volledige waarde van die obligaties te innen .

Gierenfondsen richten zich niet alleen op zakelijke schuldenaren, maar ook op staatsschulden in het kader van het nieuwe beleid dat bekend staat als het "Brady-plan", een strategie die is aangenomen om de door ontwikkelingslanden verworven schulden bij commerciële banken te herstructureren, die Het vertrouwt op schuldverlagingsoperaties en schulddiensten die vrijwillig onder marktvoorwaarden worden uitgevoerd, waar ze het uitstaande schuldsaldo zullen herstructureren en aan die landen aanvullende leningen zullen verstrekken .

Aanbevolen

Intensiteit
2020
Vaseline
2020
Act
2020