Gnoseology

Dit woord is afgeleid van het Griekse "γνωσις" of "gnosis" wat "kennis" betekent of verwijst naar het "vermogen om te weten" plus de stem "λόγος" of "logos" wat "theorie", "doctrine" of "redeneren" betekent en het achtervoegsel "ia" dat verwijst naar "kwaliteit". Gnoseologie is een van de takken van de filosofie, ook wel bekend als de theorie van kennis, die tot doel heeft de menselijke kennis in het algemeen te bestuderen, gerelateerd aan haar oorsprong, aard en omvang; Dit analyseert de oorsprong van de kennis van het individu en de vormen ervan.

Gnoseology

Deze tak is verantwoordelijk voor het bestuderen van de verschillende soorten kennis die kunnen worden bereikt en het mogelijke probleem van hun oprichting . In verschillende situaties wordt het geïdentificeerd met de leefregels theorie van kennis of epistemologie. Gnoseologie kan worden omschreven als de algemene kennistheorie, die tot uiting komt in de overeenstemming van het denken tussen het individu en het object . In dit gebied is het gegeven object iets dat buiten de geest ligt, een fenomeen, een idee, een concept, enz. hoewel bewust waargenomen door het individu.

Vaak wordt epistemologie vaak verward met epistemologie, hoewel moet worden opgemerkt dat de laatste ook een theorie van kennis is, maar deze verschilt van de eerste omdat het verband houdt met wetenschappelijke kennis, dat wil zeggen met wetenschappelijk onderzoek en met al die gerelateerde wetten, principes en hypothesen . Het belangrijkste doel van deze tak is te redeneren en te mediteren over de wortel, het principe, de essentie of de natuur en de beperkingen van kennis of de actie van weten .

Aanbevolen

Braille
2020
Baptisten
2020
Parachutespringen
2020