Goniometrische verhoudingen

De term goniometrische verhoudingen verwijst naar de verbindingen die kunnen worden gelegd tussen de zijden van een driehoek met een hoek van 90 °. Er zijn drie belangrijke goniometrische verhoudingen: tangens, sinus en cosinus. In de natuurkunde, astronomie, cartografie, nautisch, telecommunicatie zijn trigonometrische verhoudingen van groot belang, evenals bij de weergave van periodieke verschijnselen en vele andere toepassingen.

Goniometrische verhoudingen

Goniometrie is de naam van de tak van de wiskunde die is bedoeld om berekeningen te maken die zijn gekoppeld aan de elementen van een driehoek. Hiervoor werkt het met eenheden zoals de sexagesimale graad (die wordt gebruikt bij het verdelen van een cirkel in 360 sexagesimale graden), de centesimale graad (de deling wordt gemaakt in 400 centesimale graden) en de radiaal (die wordt genomen als de natuurlijke eenheid van de hoeken), en geeft aan dat de omtrek kan worden verdeeld in 2 pi radialen).

Goniometrische verhoudingen sinus, cosinus, tangens, cosecant, secans en cotangens worden over het algemeen gedefinieerd in een rechthoekige driehoek, maar deze definitie is kort, omdat het nodig is om dergelijke verhoudingen te vinden voor hoeken die niet kunnen worden weergegeven in een rechthoekige driehoek, zoals het is het geval met een hoek gelijk aan of groter dan 90 graden. Daarom is het nodig om deze motieven opnieuw te definiëren met behulp van het Cartesiaanse systeem dat ons helpt elke hoek tussen 0 en 360 graden weer te geven.

De raaklijn trigonometrische relatie is de relatie tussen het andere been en het aangrenzende been . De sinus daarentegen is de relatie tussen het andere been en de hypotenusa, terwijl de cosinus de relatie is tussen het aangrenzende been en de hypotenusa.

Om deze trig-ratio's te begrijpen, moet je natuurlijk weten wat benen en hypotenusa zijn. Het aangrenzende been is het been dat door de hoek van negentig graden gaat, terwijl het andere precies het tegenovergestelde is van de hoek. Beide vormen dus de hoek van 90 °. De hypotenusa daarentegen is de hoofdzijde van de driehoek.

Naast de tangens, de sinus en de cosinus, is het mogelijk om andere trigonometrische relaties te herkennen die minder worden gebruikt, zoals de cotangens (de relatie tussen het aangrenzende been en het andere been), de cosecant (de relatie tussen de hypotenusa en het andere been) ) en secant (de relatie tussen de hypotenusa en het aangrenzende been).

Aanbevolen

Lichamelijke activiteit
2020
Eetlust
2020
Petulance
2020