Homogeen

De homogene stem komt van het Latijnse "homogenĕus", die behoren of gerelateerd zijn aan het karakteriseren van twee of meer dingen of levende wezens die van vergelijkbare aard zijn en die hetzelfde geslacht vormen. Dit maakt de uitleg van al diezelfde karakters dat een mengsel of een homogene substantie is die een compositie laat zien of blootstelt en een uniforme structuur dat wil zeggen wanneer ze dezelfde vorm, manier van zijn of intensiteit hebben, in al zijn duur of extensie.

Homogeen

Het homogene systeem wordt gecreëerd door een enkele fase die vanuit het oogpunt van de chemie zijn intensieve eigenschappen van dezelfde waarde op alle punten blootlegt. De eerste stap om te beoordelen of te analyseren of een mengsel homogeen is, is de visualisatie als het niet mogelijk is om de verschillende fasen of componenten te kennen en dus voldoet dit mengsel aan de homogeniteit .

In de natuurwetenschappen wordt chemie een materiaalsysteem genoemd voor elke hoeveelheid of elk onderdeel dat tot het universum behoort, dat geïsoleerd is voor analyse en studie. Deze materiaalsystemen hebben intensieve eigenschappen die niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid stoffen of de grootte van een lichaam, dus de waarde blijft ongewijzigd wanneer het initiële systeem wordt onderverdeeld in verschillende subsystemen en daarom zijn het geen additieve eigenschappen en zijn de uitgebreide eigenschappen de die onder controle staan ​​van de hoeveelheid stof of de grootte van een lichaam, grootheden waarbij de waarde in verhouding staat tot de grootte van het systeem dat het beschrijft.

Aanbevolen

Braille
2020
Baptisten
2020
Parachutespringen
2020