Hulpprogramma

Utility is een term die wordt gedefinieerd als het kenmerk waarmee een object of actie de status van nuttige waarde verkrijgt, om te voldoen aan de behoeften van mensen. In de economische sector vertegenwoordigt nut het vermogen van een product of dienst om voldoening te genereren voor de behoefte van een individu, individueel of collectief, op deze manier kunnen verschillende gebruiksschalen worden bepaald, waardoor het mogelijk wordt om de mate van tevredenheid die een bepaald product aan consumenten levert, deze schalen zijn: Totale winst, komt neer op de som van de winsten die een consument behaalt door te profiteren van een aantal items. Het marginale nut vertegenwoordigt de toename van het nut van een product, in de mate dat de consument tevreden wordt.

Hulpprogramma

Op boekhoudkundig gebied vertegenwoordigt de winst de winst of het voordeel, zijnde het verschil tussen de inkomsten die een bedrijf ontvangt en alle uitbetalingen die zijn gedaan om die inkomsten te bereiken. Brutowinst is de ongelijkheid tussen de totale contante verkoop van een product of productgroepen in een vastgestelde periode en de totale kosten van het product.

De nettowinst is het resultaat dat wordt verkregen na aftrek en toevoeging van bedrijfswinst, kosten, niet-operationele winst, belastingen en wettelijke reserve. De traditionele berekening van de nettowinst vindt plaats door middel van een winst-en-verliesrekening, die begint met de inkomsten waaruit de verschillende indelingen van kosten worden afgetrokken. Dit is de winst die wordt verdeeld onder de partners van een bedrijf.

Aanbevolen

Braille
2020
Baptisten
2020
Parachutespringen
2020