ID

Het certificaat is een officieel document waarin een feit wordt gecrediteerd of gemeld. Het kan ook een paper zijn waarop het is geschreven of zal worden geschreven. De eerste exponenten van dit belangrijke document gaan terug tot de tijd van de Ouden, als een oplossing voor verschillende ongemakken met betrekking tot de verklaringen die een persoon aflegde en niet kon worden bevestigd .

ID

Er zijn verschillende soorten identiteitskaarten, waaronder de identiteitskaart opvalt; Dit wordt in alle landen gebruikt om te bevestigen of een persoon een natuurlijk persoon is of afkomstig is uit het buitenland, naast dat het wordt gebruikt voor procedures van groot belang ; Opgemerkt moet worden dat het in sommige landen eenvoudigweg "identificatie" wordt genoemd.

Evenzo wordt de cédula ante diem gekenmerkt door het feit dat hij de ondertekening van een bijeenroeping voor een vergadering heeft, een document dat ook de kwestie uitdrukt die collectief moet worden besproken. De bankkaart was van haar kant een papier dat voornamelijk door Spanje en Portugal werd gebruikt om te bevestigen of Rome het haar opgelegde pensioen had betaald. Op dezelfde manier werd de creditcard door de rechtbanken uitgegeven aan mensen die iets goeds aan de koning verschuldigd waren en hij vergaf de schuld.

Evenzo was de wissel het document dat voorheen als wissel werd gebruikt.

Ten slotte bevestigt de communiekaart, verspreid door de kerk, of een persoon de communie heeft doorgemaakt. Opgemerkt moet worden dat er nog andere soorten identiteitskaarten zijn, zoals: zorgvuldigheidskaart , gratie kaart, vooraanstaande kaart, buurtkaart, koninklijke kaart en de beroepskaart .

Aanbevolen

Economie van het onderwijs
2020
Respect
2020
Monitoreo
2020