Identiteit

De stemidentiteit komt uit het Latijn »identĭtas» en dit uit de vermelding «idem» wat «hetzelfde» betekent. Als we het over identiteit hebben, kunnen we over het algemeen verwijzen naar die reeks eigenschappen, kenmerken of kenmerken van een persoon, onderwerp of zelfs een groep van hen die erin slaagt ze te onderscheiden van anderen . Van zijn kant verwijst identiteit ook naar die waardering of perceptie die elk individu over zichzelf heeft in vergelijking met anderen, wat ook de perceptie van een hele gemeenschap kan omvatten; en het is de identiteit die verantwoordelijk is voor het smeden en leiden van een gemeenschap, en definieert zo haar behoeften, acties, smaken, prioriteiten of eigenschappen die hen identificeert en onderscheidt.

Identiteit

Opgemerkt moet worden dat veel van die kenmerken die de identiteit van de mens oprichten, meestal erfelijk of aangeboren van de persoon zijn, maar bepaalde bijzonderheden van elk individu komen voort uit de invloed van de omgeving die hen omringt als gevolg van de ervaringen die ze hebben meegemaakt de jaren.

We kunnen verschillende soorten identiteiten vinden in relatie tot de persoonlijkheid van een individu, waaronder:

De culturele identiteit : dat verwijst naar al die kenmerken met betrekking tot een bepaalde cultuur, omvat de overtuigingen, gebruiken, gedragingen, tradities, waarden die een bepaalde gemeenschap heeft waardoor ze kunnen worden geïdentificeerd van de rest.

De persoonlijke identiteit : het is degene die elke persoon heeft wanneer ze een naam en een achternaam krijgen.

Nationale identiteit : verwijst naar de staat of het gevoel van identiteit die elke persoon die tot een natie of gebied behoort, kan omvatten, zoals hun cultuur en taal.

De genderidentiteit : omvat die groep gevoelens of gedachten met betrekking tot een persoon die hen in staat stelt zich te identificeren met een bepaald geslacht; identiteit die erin slaagt zich te onderscheiden van seksuele identiteit.

Ten slotte staat identiteit op het gebied van wiskunde bekend als de gelijkheid tussen twee uitdrukkingen die kunnen worden geverifieerd, ongeacht de waarde van hun variabelen.

Aanbevolen

Passieve spellen
2020
Método del Ritmo
2020
Ópera
2020