Inductieve methode

De inductieve methode is die wetenschappelijke methode die algemene conclusies trekt op basis van hypothesen of bepaalde antecedenten . Bronnen geven aan dat deze methode oorspronkelijk geassocieerd kan zijn met studies van Francis Bacon in de vroege 17e eeuw. De inductieve methode is meestal gebaseerd op observatie en experimenten met concrete feiten en acties om tot een algemene resolutie of conclusie daarover te komen; dat wil zeggen dat men in dit proces begint met de data en eindigt met het bereiken van een theorie, daarom kan men zeggen dat het van het bijzondere naar het algemene stijgt . In de inductieve methode worden algemene wetten over het gedrag of het gedrag van objecten specifiek opgesteld op basis van de observatie van bepaalde gevallen die zich tijdens het experiment voordoen.

Inductieve methode

De methodologie die wordt gebruikt om dit proces uit te voeren, kan worden samengevat in vier stappen, waaronder het observeren van de feiten of acties en het vastleggen ervan.Wetenschappelijk onderzoek begint altijd met een bepaald fenomeen, dat geen eigen verklaring heeft binnen van de op elk moment bestaande wetenschappelijke kennis; dan volgt de uitwerking van een hypothese of de analyse van wat eerder is waargenomen, hier wordt een mogelijke verklaring en mogelijke definitie van wat wordt waargenomen gevormd; Vervolgens wordt in het derde deel van het proces de afleiding van voorspellingen of de classificatie van de eerder verkregen grondslagen gepresenteerd Deze voorspellingen worden geformuleerd vanuit de hypothese; en tot slot de vierde stap waarmee het experiment wordt gestart, en we vinden de representatie van de universele verklaringen die zijn afgeleid van het onderzoeksproces dat werd uitgevoerd.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020