Inertie

Het woord inertie is afgeleid van het Latijnse "inertĭa" dat "onvermogen, onvermogen, passiviteit, luiheid, luiheid" betekent, het bestaat uit de componenten van het voorvoegsel "in" dat "exclusief, negatief" is en "ars" is voor "kunst, bekwaamheid, Disposition ", in het woordenboek van de Spaanse Koninklijke Academie, definieert het woord traagheid als " eigendom van lichamen om hun rusttoestand of bewegingen niet te wijzigen, anders dan door de kracht van een kracht " .

Inertie

De traagheid in de natuurkunde is de eigenschap die de corresponderende lichamen hebben in hun staat van rust of verplaatsing, terwijl de kracht gelijk is aan nul of de weerstand die de materie ertegen verzet om haar staat van rust of verplaatsing te wijzigen.

De traagheid in de eerste wet van Newton is degene die zegt dat een lichaam in rust of in verplaatsing "uniform of rechtlijnig" kan zijn dat in rusttoestand kan thuishoren of dat zijn verplaatsing kwantitatief behoudt, als de krachten die vanuit de buitenkant is gelijk aan nul.

De traagheidskrachten zijn de vitaliteit die de lichamen die zich verzetten tegen de verplaatsing en de gevolgen van de massa die wordt bepaald op het traagheidsmoment van een materieel punt met de link van een as, tot het product van de massa van dit punt door de kwadraat van de afstand tot de as. Maar het is een methode, gekoppeld aan een as, het traagheidsmoment is de methode die lijkt op de som van de traagheidskansen van alle materiële punten waaruit het bestaat.

Aanbevolen

Lateraal leiderschap
2020
Jaarboek
2020
Higiene
2020