Inferentie

Inferentie, woord van Latijnse oorsprong als volgt opgesplitst; voorvoegsel "in" (deed), werkwoord "ferre" (dragen) en het einde "ia" duidt op één (actie of kwaliteit), dit betekent dat gevolgtrekking de afleiding is van het ene van het andere, is de handeling of proces om een ​​resultaat af te leiden of af te sluiten.

Inferentie

Inferentie is het rationele vermogen van een individu om informatie of conclusies te verkrijgen die niet expliciet zijn vermeld, dit kan schriftelijk, mondeling of in enige vorm van communicatie worden gegeven. Evenzo kan dit de handeling zijn om conclusies te trekken uit iets dat verondersteld wordt waar of onwaar te zijn. Een voorbeeld hiervan zou zijn: 'alle mensen zijn sterfelijk, Joseph is een man en daarom is hij sterfelijk' .

Onder de soorten gevolgtrekkingen vinden we:

Inferentie van lezingen is het gebruik van sleutels en afleiding van de context om informatie te verzamelen die niet rechtstreeks in de tekst tot uitdrukking komt. Daarnaast kan gevolgtrekking worden geïmplementeerd om de betekenis van een onbekend woord in de tekst te bepalen met behulp van de gevolgtrekking in een andere zin. Bijvoorbeeld: 'Maria heeft een zachte stem, maar haar zus is luid', dan kan worden afgeleid dat Maria's zus luid is.

Statistische gevolgtrekking, omvat methoden en procedures die worden verkregen door inductie en bepaalt de eigenschappen van een statistische populatie.

Inferentie lezen is het gebruik van sleutels en het afleiden van de context voor het doel.

Aanbevolen

Engels
2020
Sensualiteit
2020
Justitie
2020