Inherent

Het inherente is dat element dat een essentieel onderdeel is van een wezen, dat er niet van kan worden gescheiden en het permanent zal vergezellen. Dit wordt toegepast voor een veelheid aan omstandigheden, van omstandigheden die verband houden met de meest complexe rechtszaak, tot het instinct van het dier met meer primitief gedrag. Wat als inherent wordt beschouwd, kan in het algemeen worden gecombineerd met de aard van het wezen waarmee het te maken heeft; Een voorbeeld hiervan zijn mensenrechten, die uitsluitend verband houden met mensen en op geen enkele manier kunnen worden vernietigd of onderdrukt, omdat ze een essentieel onderdeel van hun bestaan ​​vormen.

Inherent

In de taalkunde, meer bepaald binnen de grammatica, praten we over de inherente eigenschappen, de reeks kenmerken of eigenschappen die een grammaticale eenheid heeft en die niet kan worden gewijzigd op basis van het maken van een zin, maar de zin is vastgesteld om hen heen. Voorbeelden hiervan zijn het geslacht van de woorden (mannelijk of vrouwelijk) en het nummer (enkelvoud of meervoud). Op het gebied van chemie is de inherente chilariteit wat ons in staat stelt moleculen te categoriseren.

Binnen een bedrijfssysteem wordt aangenomen dat subsystemen in harmonie werken, zoals materiaal, milieu en menselijk kapitaal. Wanneer er een storing optreedt tussen deze, zou het bedrijf inherent risico lopen, waardoor het zijn reguliere activiteiten niet gemakkelijk kan uitvoeren. Simpel gezegd, het normale proces van het bedrijf wordt plotseling verstoord. Volgens de kenmerken van het geïmplementeerde systeem is de oplossing anders en moet ook rekening worden gehouden met andere componentaspecten.

Aanbevolen

Bijenteelt
2020
Moreel bewustzijn
2020
Delta
2020