Jaarboek

Het verwijst naar een soort periodieke publicatie die eens per jaar wordt geproduceerd en die informatie van grote interesse toont, gericht op professionals uit verschillende sectoren. Het jaarboek kan een naslagwerk zijn waarin gegevens en gebeurtenissen op een bepaalde plaats worden gegroepeerd, of specifieke inhoud op jaarbasis. Enkele voorbeelden van jaarboeken zijn literaire jaarboeken, almanakken of kalenders, sport, gezondheid, zaken, digitaal, school, statistisch, historisch, astronomisch, foto, enz.

Jaarboek

Sommige jaarboeken worden gepubliceerd om statistische gegevens te verstrekken . Een bedrijf in een bepaalde branche kan bijvoorbeeld elk jaar de bedragen van verkopen en investeringen publiceren die in dat jaar zijn gedaan. Deze jaarboeken zullen door vergelijkingen op termijn als referentie dienen voor de analyse van de sector. Aan de andere kant zijn er schooljaarboeken, deze zijn lang geleden in de Verenigde Staten ontstaan, het was de bedoeling dat leerlingen een herinnering zouden hebben aan het afgelopen schooljaar; Momenteel vertegenwoordigen schooljaarboeken een representatief beeld van dat land. Deze bevatten over het algemeen foto's van de studenten, informatie van de docenten en details van alle activiteiten die zijn uitgevoerd. De laatste pagina's van dit jaarboek blijven leeg voor studenten om te ondertekenen en hun commentaar achter te laten. Uiteindelijk haalt de eigenaar van het jaarboek het op om het als herinnering aan dat jaar te bewaren.

Jaarboeken hebben bepaalde kenmerken, waaronder: hun tijdelijke karakter is jaarlijks; informatie verzamelen van het voorgaande jaar; gegevens uit andere bronnen verifiëren en bijwerken; ze kunnen beschrijvend zijn of statistische gegevens omvatten.

Ze kunnen worden ingedeeld naar: het onderwerp waarmee ze te maken hebben (algemeen of gespecialiseerd), de geografische context (nationaal, lokaal, internationaal), de basis waarop ze worden gepubliceerd (encyclopedieën, tijdschriftbijlagen), het type uitgever en hun afkomst (scholen, bedrijven, verenigingen, individuen, etc.).

Dit zijn enkele van de stappen die moeten worden gevolgd als u een jaarboek wilt opstellen: kies het onderwerp dat u wilt weergeven en onderzoeken, verzamel foto's van speciale momenten, ontwerp de pagina's waar de informatie wordt geplaatst, schrijf bijschriften op elke foto en voeg opmerkingen toe over de mensen die erin verschijnen; en controleer tenslotte of alles in orde is en zo mooi mogelijk is ingericht

Aanbevolen

Intensiteit
2020
Vaseline
2020
Act
2020