Kilogram

De kilogram is een van de basiseenheden van het internationale systeem van eenheden, die wordt beschouwd als de massa-eenheid. De kilogram wordt sinds 1889 gedefinieerd door een internationaal prototype, een cilinder van platina en iridium die momenteel wordt bewaard door het International Bureau of Weights and Measures in Parijs. Met andere woorden, één kilogram is gelijk aan het gewicht van deze cilinder.

De kilogram is de enige eenheid die nog wordt gedefinieerd op basis van een patroon of fysiek object, de rest van de eenheden (meter, seconde, versterker, Kelvin, mol en kaars) zijn gebaseerd op fundamentele fysieke eigenschappen; Zo wordt de meter bepaald op de lichtsnelheid. De kilogram wordt weergegeven door het symbool Kg .

Kilogram

Metingen van het prototype van een kilogram in de vorige eeuw hebben aangetoond dat de massa iets is afgenomen met ongeveer 50 microgram minder dan bij de fabricage in 1879. Het International Bureau of Weights and Measures overweegt de massa-eenheid opnieuw te definiëren, zodat deze eenheid is stabiel omdat de stabiliteit van de kilogram cruciaal is omdat deze de basis vormt van waaruit veel andere gewichtseenheden worden verkregen.

Tegenwoordig hebben wetenschappers van over de hele wereld te maken met een nieuwe definitie die een absoluut fysiek fenomeen als referentie heeft. De mogelijke oplossing lijkt te zijn gebaseerd op de " plankconstante " die vast is en ongewijzigd blijft, maar experts in massametrologie vragen om experimentele en unanieme conclusies voordat ze de definitie wijzigen.

Aanbevolen

Passieve spellen
2020
Método del Ritmo
2020
Ópera
2020