Leerrol

De onderwijzende rol is de functie die wordt uitgeoefend door de persoon (de leraar) die verantwoordelijk is voor het lesgeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze rol of rol die docenten spelen, maakt hen bemiddelaars tussen studenten en kennis. Als docent is de leraar verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten in hun leerproces. Het is belangrijk dat de leraar een sfeer in de klas kan creëren die iedereen aanmoedigt om onderzoek te doen, zijn eigen leerproces op te bouwen en niet alleen om alles wat ze zeggen of doen te imiteren. De onderwijzende rol is niet alleen om informatie te verstrekken en de groep gedisciplineerd te houden, het is ook een intermediair tussen de student en zijn omgeving. Afgezien van zijn rol als protagonist van het onderwijs om de gids van de student te worden.

Leerrol

Momenteel en met de introductie van nieuwe technologieën is er een belangrijke verandering ontstaan ​​bij het benaderen van informatie. Dit, aangepast aan het onderwijsveld, vertegenwoordigt een even belangrijke transformatie in de leerrol. Tegenwoordig staan ​​alle onderwerpen die leerlingen moeten leren op internet, dus de vraag is: wat is de rol van docenten in dit nieuwe informatiesysteem?

Lang geleden waren het leraren die de onderwerpen selecteerden die aan de studenten moesten worden gegeven, dat wil zeggen, ze kozen de informatie, verfijnden deze en leverden deze vervolgens aan hun studenten. De leraar was degene die de kennis van de studenten en eventuele vragen die ze hadden uitgewerkt, er was de leraar om ze op te helderen. Momenteel is het voor de student gemakkelijker en sneller om naar internet te gaan en te vinden wat hij nodig heeft. Wat er gebeurt, dat de student bij het betreden van het web veel informatie zal vinden die hij misschien niet zal kunnen assimileren en een voortdurende selectie zal vereisen waarmee hij moet leren onderscheid te maken en waarde te geven aan die onderwerpen die echt zijn waardevol.

Gezien de toename van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT), is de nieuwe leerrol als volgt:

  • Een intermediair zijn die het lesgeven aan uw studenten vergemakkelijkt en hen elementaire kennis biedt, zodat ze de breedte van inhoud die ze op internet zullen vinden, kunnen begrijpen.
  • Brainstorm over problemen die studenten ertoe aanzetten alle informatie die voor hen nuttig is te onderzoeken, te kiezen en te verwerken.
  • De leraar moet zijn leerlingen pedagogisch helpen en hen voorzien van de nodige mechanismen om te reageren op hun interesses en capaciteiten.
  • De docent schept een prettige werkomgeving, waarin de spontaniteit van studenten en hun leerwens worden bevorderd.
  • Wat de evaluatie betreft, moet de leraar voor elke student een constante persoonlijke follow-up hebben en dus kunnen evalueren hoeveel hun individuele vooruitgang is geweest.

Aanbevolen

Parafraseren
2020
Neuron
2020
Panorama
2020