Legacy

Het woord legacy komt van het Latijnse legatus en betekent of verwijst naar het idee van delegeren, een idee of capaciteit doorgeven aan een andere persoon . In het dagelijks leven wordt deze term gebruikt om aan te geven wat een persoon, bedrijf, instelling, onder andere, kan ontvangen als beloning of geschenk van degenen die hem voorgingen .

Legacy

Een erfenis kan van een zichtbaar type zijn of niet, alles hangt af van elk geval. De zichtbare erfenis zou bijvoorbeeld een ring zijn die een persoon aan zijn opvolgers overlaat omdat hij van groot belang en sentimentele waarde is . Een erfenis kan echter ook de waarde zijn van de eerlijkheid die een vader voor zijn dochter achterlaat of die een groep mensen aan anderen doorgeeft wanneer deze hun plaats in dezelfde organisatie innemen. De erfenis wordt dus opgevat als een idee van overdracht van waarden, goederen of elementen die belangrijk worden geacht voor de een of de ander die de ketting vormen .

Wanneer het over een erfenis gaat, verwijst het in feite naar kwesties die te maken hebben met het sociale en het culturele, maar niet met het biologische, omdat het meestal voor die tak het woord overerving gebruikt. Een erfenis kan bestaan ​​uit materiële elementen of symbolische kwesties zoals waarden, tradities, manieren van handelen, manieren van denken, enz. De erfenis is erg belangrijk, want wie ze ontvangt, zal in de toekomst hun identiteit markeren. Het is dat de erfenis die iemand van zijn voorouders ontvangt, veel meer tegen de één zal zeggen dan tegen de ander, omdat het waarschijnlijk verband houdt met onder meer hun identiteit, familiegeschiedenis, gebruiken.

Aanbevolen

Parafraseren
2020
Neuron
2020
Panorama
2020