Magna Carta

Magna Carta is de titel die aan het document wordt gegeven en dat alle rechten en plichten vertegenwoordigt die een samenleving die als natie is gevormd, respectievelijk moet genieten en vervullen . De etymologie van de term brengt ons naar de tijd van de monarchie waarin koning Jan I van Engeland gedwongen werd om op verzoek van het volk praktisch een rechtssysteem uit te voeren, gezien alle problemen die zich in de samenleving voordeden. In die tijd was het bekend met het Latijnse "Magna charta libertatum" . De Magna Carta kan worden vergeleken met de wet van de XII-tabellen waarin alle normen en voorwaarden zijn geschreven waarmee hij wordt gebruikt om het publiek alles te geven wat moet worden gedaan om de loop van de evolutie voort te zetten .

Magna Carta

Historisch gezien hebben alle landen hun rechtsorde geschreven voor het juiste gedrag van de samenleving, maar gezien het feit dat de geest van een Magna Carta democratie, vrijheid en pluraliteit van denken is, gebaseerd op de beste ethische principes, veel landen hebben boeken of geschriften geproduceerd om hun wetten te baseren op religieuze overtuigingen en deze compendiums van wetten kunnen geen Magna Carta worden genoemd, omdat ze niet de basis van de conceptie ervan hebben.

Veel landen, zoals Mexico, Venezuela en de landen die door Simón Bolívar werden bevrijd, kregen hun grondwet en vertegenwoordigingsdocument voor de wereld na de onafhankelijkheid die hen de autonomie van het Spaanse juk of een ander gaf .

Aanbevolen

Onschadelijk
2020
Uitbesteding
2020
Cryptografie
2020