Minuten

Volgens de etymologie komt deze term van het meervoud deelwoord van het Latijnse werkwoord "Agere" (te doen) en verwijst naar de "Handelingen" . Notulen zijn die documenten die zijn gemaakt tijdens een vergadering of vergadering en die zijn geschreven door iemand die aanwezig was op de vergadering en waarin alle afspraken en conclusies die tijdens de vergadering zijn besproken, worden weergegeven.

Minuten

Door het opstellen van een verslag kan de gehouden vergadering geldig zijn, en als de zaak zich voordoet, kan deze als bewijs dienen als er zich ongemak voordoet.

In een handeling kan alles wat tijdens een vergadering wordt gezegd, de resultaten van sommige wedstrijden, verkiezingen, enz. Ook worden beschreven, evenals studentencijfers, loterijresultaten, de viering van een bruiloft, onder andere. Een record moet meestal altijd de datum, plaats en tijd bevatten waarop het is gemaakt, evenals een korte inleiding tot de reden van uitvoering. Deze worden over het algemeen bijgehouden of vastgelegd in een notulenboek, waarin alle notulen worden gemaakt gedurende een bepaalde periode, en chronologisch, rekening houdend met het feit dat al hun pagina's moeten worden genummerd om een ​​bestelling te kunnen houden.

Zodra de vergadering voorbij is en de notulen voorbij zijn, geven alle deelnemers groen licht aan alles wat in de notulen staat vermeld en gaan ze verder met ondertekenen, elk van de deelnemers moet ondertekenen, waardoor een verklaring van hun interventie en aanvaarding achterblijft van alles wat erin staat.

Aanbevolen

Informatieve journalistiek
2020
Metroseksueel
2020
Demografische dichtheid
2020