Monomials

Monomials zijn veelgebruikte algebraïsche uitdrukkingen die bestaan ​​uit een constante, die de coëfficiënt wordt genoemd, en een letterlijk deel, dat wordt voorgesteld door letters en dat tot verschillende machten kan worden verheven. De monomiale 2x² heeft bijvoorbeeld 2 als coëfficiënt en x² is het letterlijke deel.

Het letterlijke deel kan meermaals bestaan ​​uit een vermenigvuldiging van onbekenden, zoals bijvoorbeeld bij 2xy. Elk van deze letters wordt onbepaald of variabel genoemd Een monomiaal is een type polynoom met een enkele term.

Monomials

Een monomial heeft een reeks elementen met een eigen naam.

Gezien de monomiale 5x ^ 3; De volgende elementen worden onderscheiden:

  • coëfficiënt: 5
  • letterlijk deel: x ^ 3

De monomiale coëfficiënt verwijst naar het getal dat verschijnt door het letterlijke deel te vermenigvuldigen. Het wordt meestal aan het begin geplaatst. Als het waarde 1 heeft, wordt het niet geschreven en kan het nooit nul zijn, omdat de volledige expressie waarde nul zou hebben.

  • Als een monomiaal een coëfficiënt mist, is deze gelijk aan één.
  • Als een term geen exponent heeft, is deze gelijk aan één.
  • Als een letterlijk deel niet aanwezig is, maar noodzakelijk is, wordt het beschouwd met een exponent van nul.

In sommige gevallen waarin de onbepaalde of variabelen worden vervangen door getallen en een resultaat wordt verkregen, is dit resultaat wat de numerieke waarde van de monomiaal voor deze waarden wordt genoemd. Een ander belangrijk kenmerk van monomials is hun graad. Het verwijst naar de som van de exponenten waarnaar de variabelen worden verhoogd. Bijvoorbeeld: in 2x² is de graad 2, terwijl in 2xy² de graad 3 is, omdat 1 en 2 worden opgeteld, de graden van elke variabele afzonderlijk. Wanneer een monomiaal uit een coëfficiënt bestaat, wordt de mate van de monomiaal slechts 0 genoemd.

Twee monomials zijn vergelijkbaar als ze exact hetzelfde letterlijke deel hebben.

Een monomiaal vergelijkbaar met degene die we eerder hebben gezien, -2ab2, is bijvoorbeeld een monomiaal met hetzelfde letterlijke deel: ab2

Zoals monomials: -6ab2, 5ab2, 18ab2, ab2 ...

We kunnen het quotiënt alleen toepassen op monomials met hetzelfde letterlijke deel en met een mate van dividend groter dan of gelijk aan de mate van de corresponderende variabele van de deler.

Aanbevolen

Kabel
2020
Tour
2020
HD-technologie
2020