Monsterneming

Bemonstering is een term die meestal wordt gebruikt op het gebied van statistiek, om studies uit te voeren over een populatie (dat is de verzameling fysieke elementen, die een bepaald kenmerk gemeen hebben), die zich in een specifieke geografische ruimte in een bepaalde tijdsperiode, en waarop u wilt onderzoeken), is het nodig om een ​​steekproef te nemen van die gegeven populatie, omdat ze eindig of oneindig kunnen zijn, en zelfs als ze eindig zijn, kunnen ze uit een groot aantal elementen bestaan wat een volledige analyse onmogelijk maakt, kan een voorbeeld van een populatie die rekening houdt met al haar kenmerken " de hoeveelheid maïs zijn die op de boerderij is geoogst - La Esperanza - gedurende het jaar 2010 ". Om ze te kunnen bestuderen, is het nodig om een ​​monster te verkrijgen.

Monsterneming

Een steekproef is de procedure waarmee een steekproef (dat is een subset van elementen van een populatie, dat wil zeggen een deel van de elementen die zijn geëxtraheerd uit een eerder gedefinieerde populatie) wordt geselecteerd uit een populatie. Bemonstering verwijst naar deze vermindering van elementen waaruit een universum of populatie bestaat, om het bijbehorende onderzoek uit te voeren.

Om het voor de populatie gewenste onderzoek uit te voeren ( uit de observatie van enkele van zijn componenten ), moet de getrokken steekproef representatief zijn, zodat de bereikte conclusies of de resultaten verkregen uit de analyses zijn valide en onpartijdig, dit is te danken aan de steekproeftechniek.

Aanbevolen

Lateraal leiderschap
2020
Jaarboek
2020
Higiene
2020