Natuurlijk persoon

De natuurlijke of natuurlijke persoon zijn alle entiteiten van de menselijke soort die alleen vanwege het bestaan ​​van de wettelijk gegeven kenmerken die als kenmerk hebben dat ze woonplaats, nationaliteit, enz. Hebben . Deze mensen hebben persoonlijke activa die niet van hun eigenaar kunnen worden gescheiden en kunnen nieuwe verplichtingen of rechten aangaan die tussen hen kunnen worden overgedragen, maar de activa blijven voor onbepaalde tijd aan het individu gekoppeld , terwijl de activa de enige zijn die mensen nooit hebben ze verliezen wat dan ook .

Natuurlijk persoon

De entiteit komt juridisch gezien een beetje dichter bij wat gerelateerd is aan erfgoed, omdat het rechtstreeks verband houdt met het belastinggedeelte dat voor ons van belang is. Onder rijkdom wordt verstaan ​​het geheel van actieve en passieve rechtsbetrekkingen die toebehoren aan een persoon die economisch voordeel heeft en in staat is tot monetaire evaluatie.

Wat de natuurlijke persoon betreft, zijn er twee hoofdhypothesen dat het handig lijkt om snel te herzien waar de klassieke subjectivismetheorie die in het erfgoed van een directe weerspiegeling van de persoonlijkheid past en die wordt beschouwd als een abstract idee dat ons in staat stelt om beide rechten te begrijpen en de verplichtingen van een onderwerp dat op een bepaald moment bestaat, zoals de mogelijkheid om de eerste te verwerven en de laatste te verwerven . Bovendien wordt het beschouwd als een juridische algemeenheid die rechtstreeks door de persoonlijkheid wordt uitgegeven en waar het inhoud aangeeft die meer dan echt is, maar voorwaardelijk . Als gevolg van deze theorie heeft elke entiteit een erfgoed en kunnen alleen mensen het hebben.

Aanbevolen

Waterbouwkunde
2020
Hispanoamérica
2020
Windows 7
2020