Nederigheid

Het woord nederigheid komt van het Latijnse humilitas, wat betekent 'vastzitten aan de grond'. Het is een morele deugd die in tegenspraak is met trots, die de mens bezit door zijn zwakheden, kwaliteiten en capaciteiten te erkennen en er misbruik van te maken om voor het welzijn van anderen te werken, zonder dat te zeggen. Op deze manier houdt hij zijn voeten op de grond, zonder tevergeefse ontwijkingen aan de chimeren van trots.

De nederige persoon erkent zijn afhankelijkheid van God ; hij streeft niet naar dominantie over zijn medemensen, maar leert hen waarde boven zichzelf te geven. De apostel Paulus heeft eens gezegd dat we geen hogere mening over onszelf zouden moeten hebben dan we zouden moeten hebben. Zo is de nederige, hij kijkt niet naar die van hemzelf, maar die van anderen. Hij helpt de ellendigen, steekt zijn hand uit naar de behoeftigen. Hij komt om te dienen en is niet bediend.

Nederigheid stelt iemand in staat betrouwbaar, flexibel en aanpasbaar te zijn. Als iemand nederig wordt, verwerft hij grootsheid in de harten van anderen. Wie de personificatie van nederigheid is, zal de moeite nemen om te luisteren en anderen te accepteren, hoe meer je anderen accepteert, hoe meer je gewaardeerd wordt en hoe meer naar je geluisterd wordt.

Nederigheid

Nederigheid maakt onvrijwillig vleierij waardig. Succes in het dienen van anderen komt voort uit nederigheid, hoe groter de nederigheid, hoe groter de prestatie. Zonder nederigheid kan de wereld geen voordeel hebben.

Deze deugd in leiderschap is duidelijk te zien wanneer de protagonisten toegankelijk worden voor hun leiders. Nederigheid vertelt ons dat er geen kleine concurrent is; dat wil zeggen dat de anderen niet onderdoen voor ons. Bijvoorbeeld, in een bedrijf, als nederigheid tussenbeide komt in elk van de leidinggevende operaties, diagnose, beslissing en bevel, heb je een leidend bedrijf, er is geen ergere vijand voor de groei van een bedrijf dan trots.

Aan de andere kant is het noodzakelijk dat ouders hun kinderen bijvoorbeeld leren om het in het gezin, op school en met vrienden te oefenen. Het is ook belangrijk dat er nederigheid in de gezinskern is, waarbij de individualiteit van elk wordt gerespecteerd, zonder competenties onder de leden te gebruiken of te proberen beter te zijn dan de anderen, maar de goede dingen van iedereen te waarderen, hoewel we anders zijn, moeten we leren om te leven met onze verschillen.

Aanbevolen

Organisatorische waarden
2020
Jireh
2020
Asphyxiaphilia
2020